• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Сторінка психолога

З в і т

Слобідської ЗОШ І – ІІІ ступенів

2016 - 2017 н. р.

Тема: «Адаптація учнів 5-х класів до навчання в середній ланці школи»

План

1. Вступ

2. Основні завдання розвитку учня 5 класу

3. Колективне обговорення висновків та рекомендацій по проведених психодіагностичних обстежень учнів

4. Надання рекомендацій педагогічному колективу

5. Висновок

І. Вступ

Середня ланка навчання в школі – час бурхливого та плідного розвитку пізнавальних процесів. Найбільш важливим полягає період переходу від мислення, основаного на оперуванні конкретними уявленнями, до мислення теоретичного, від безпосередньої пам’яті до логічної.

В інтелектуальній діяльності школярів у цей період підсилюються індивідуальні особливості розвитку, що пов’язані з розвитком самостійного мислення, інтелектуальної активності, творчого підходу до розв’язання завдань.

Центральне особистісне новоутворення у п’ятому класі – становлення нового рівня самосвідомості, Я – концепції, що виявляється в прагненні зрозуміти себе, свої можливості й особливості, свою подібність до інших людей і свою відмінність – унікальність і неповторність.

Радикальні зрушення в соціальному розвитку відбуваються саме в 10 років, коли з’являється потреба у визначенні свого місця в соціумі, отриманні суспільного визначення. Це потребує уваги до індивідуального розвитку дитини, допомогти з боку дорослих у самовдосконаленні.

ІІ. Основні завдання розвитку учня 5 класу

1.Оволодіння базовими шкільними навичками й уміннями;

2.формування загально – навчальних умінь та навичок, уміння вчитися;

3.розвиток навчальної мотивації, формування інтересів;

4.розвиток навичок співробітництва з однолітками, вміння змагатися з іншими, правильно й різнобічно порівнювати свої результати з успіхами інших;

5.формування вміння домагатися успіху й правильно ставитися до власних успіхів і невдач, розвиток упевненості в собі;

6.формування уявлення про себе як про успішну людину з великими можливостями розвитку.

ІІІ. Колективне обговорення висновків та рекомендацій по проведених психодіагностичних обстежень учнів

1). Методика: «Діагностика вад особистого розвитку «ДВОР» - на визначення різних сторін учнівської особистості: поведінки, самопочуття, бажань, страхів, переконань тощо.

Висновок: Отже, виконуючи діагностику вад особистого розвитку «ДВОР», було визначено, що деякі учні мають високий і дуже високий рівень.

1 учень – невпевненість, екстернальність, агресивність, імпульсивність та тривожність;

2 учень – імпульсивність, схильність до нечесної поведінки, екстернальність;

3 учень – невпевненість.

Рекомендації: 1. Повідомити про результати діагностичних обстежень класного керівника;

2. Провести бесіду на зниження рівня тривожності та інших вад на «Годинах психолога»;

3. В разі потреби провести індивідуальну консультацію з трьома учнями, а також, з батьками.

2). «Визначення рівня шкільної тривожності за методикою Ф І Л І П П С А» - на визначення рівня шкільної тривожності.

Висновок: Отже, виконуючи методику Філіппса на визначення рівня шкільної тривожності, було з’ясовано, що взагалом 5 клас має норму стосовно шкільної тривожності. Але виключення звісно є 1 учениця має 100% страх самовираження та 100% - страх невідповідності очікуванням оточення.

Рекомендації: 1. Повідомити про результати обстеження класного керівника;

2. Провести індивідуальну консультацію з однією ученицю та вразі потреби провести корекційну роботу.

3). Тест: «Визначення самооцінки» на визначення самооцінки особистості

Висновок: Виконуючи тест на визначення самооцінки особистості було встановлено, що 5,8 % учнів мають високий рівень. Середній рівень самооцінки – 58,8 і 35,4% учнів мають низький рівень і потребують особливої уваги.

Рекомендації: 1. Повідомити про результати тесту класного керівника

2. Провести бесіду на підняття та нормалізацію самооцінки на «Годинах психолога»;

3. В разі потреби провести індивідуальну консультацію з учнями, які мають низький рівень самооцінки.

4). Тест: «Соціометричне дослідження» на визначення в класному колективі лідерів, аутсайдерів та взаємо виборів.

Висновок: У класному колективі є 7 лідерів , 3 аутсайдерів та 15 взаємовиборів (ХХ – 5, ДД – 9, ХД – 1).

IV.Надання рекомендацій педагогічному колективу

Характеристика труднощів

Надання рекомендацій

Повільність (не встигає виконувати завдання, не одразу розуміє, повільно пише, читає)

Причиною може бути тип нервової системи. На уроках не підганяти, заздалегідь повідомляти запитання, повторювати завдання декілька разів, надавати додатковий час. Батькам — рекомендується обстеження у психоневролога, додаткові розвивальні заняття пам’яті та уваги

Погано вчиться (труднощі у запам’ятовуванні, недостатній словниковий запас, несформованість навчальних навичок)

Причиною може бути педагогічна занедбаність, недоліки виховання або низький інтелектуальний рівень дитини.

Необхідні додаткові заняття. Бажано давати завдання зниженого рівня складності. Підбадьорювати, відзначати навіть невеликий успіх.

Батькам — займатися розвитком дитини

Часто хворіє (а тому не засвоює матеріал, погано розуміє і запам’ятовує)

Причиною може бути астенія, порушення нервової системи.

Вимоги до таких дітей треба знизити. Використовувати посильні індивідуальні завдання.

Труднощі у читанні та письмі (поганий почерк, пропуски літер, недописування, заміна тощо)

Причина — недорозвиток мовлення. Допомога логопеда. Підтримка, похвала учня

Емоційні порушення (тривожність, замкненість, боязкість, нерішучість, сором’язливість)

Доброзичливе ставлення, підтримка. Не викликати до дошки. Відповідь лише на невелику аудиторію. Індивідуалізація навчання. Підготовка рефератів. Підтримка активності й самостійності. Спілкування без залякувань і покарань. Батькам — консультація у фахівців

Надмірна рухливість (схильність до відволікання, труднощі у концентрації, імпульсивність, порушення дисципліни)

Причина — неправильний стиль виховання, органічні порушення нервової системи, емоційні порушення.

Труднощі в контактах (погані взаємини з однолітками або відторгненість у класі)

Допомогти стати потрібним і бажаним. Звертати увагу однокласників на успіхи цих дітей. На позакласних заходах давати можливість проявити себе.

Агресивність, запальність, дратівливість

Виявляти максимальну стриманість і терпимість. Необхідно стати «союзником» дитини, щоб спрямувати її активність у конструктивне русло. Тактовно вчити самоконтролю й стриманості. Батькам — переглянути систему сімейного виховання, особливо сферу покарання. Давати щоденні установки на правильний тип поведінки, самоконтроль

Демонстративність (бажання бути у центрі уваги)

Надавати можливість висловлювати власну думку перед багатьма «глядачами». Звертати увагу на позитивні дії. Зауваження — нейтральні, іноді тільки поглядом. Змінювати інтервали між проявами уваги.

Інфантильність (незрілість, «дитинність»)

Виховувати самостійність, відповідальність. Батькам — переглянути своє ставлення до дитини, як до маленької. Дитина має бути зрілою, відповідно до її віку

V. Висновок

Отже, починаючи роботу з учнями 5 класу, необхідно брати до уваги вікові особливості раннього підліткового віку.

У зв’язку с початковим станом статевого дозрівання істотні зміни відбуваються в пізнавальній сфері молодших підлітків гальмується темпи діяльності; на виконання певної роботи тепер їм потрібно більше часу; вони часто бувають роздратованими, примхливими; настрій постійно змінюється. Усе це стає причиною зауважень, покарань, призводить до зниження успішності й появи конфліктів у взаєминах.

Процес статевого дозрівання впливає негативно й на процеси гальмування та збудження. Підлітки частіше відволікаються негативно реагують на зауваження, іноді поводяться зухвало. У психологічній літературі зазначається неорганізованість, навчальна розгубленість, недисциплінованість, знижена самооцінка. Причина полягає в особливостях вікового періоду: підлітки швидше втомлюються, втома переходить у стійку перевтому. Ці процеси негативно впливають на поведінку школяра в цілому.

Підсилює процеси дезадаптації ще й той факт, що діти немовби «розгубилися», не знають , як поводитися, до кого звернутися за допомогою, які вимоги є обов’язковими для виконання , а які – ні.

Отже, показниками дезадаптацій школярів до умов навчання в 5-6 класах є:

· зниження успішності навчання;

· відсутність інтересу до навчання;

· поява ознак стурбованості, неадекватних поведінкових реакцій на зауваження й репліки вчителя;

· погіршення взаємин з однолітками.

Водночас учитель має знати, що всі ці особливості об’ктивні, швидко минають і не спричиняють негативного впливу на навчання, якщо не стають предметом особливої уваги педагога. Він повинен ураховувати типологічні й індивідуальні особливості дітей цього віку й будувати навчально-виховний процес відповідно до них.

Що стосується особливостей розвитку навчання та виховання старшокласників, слід враховувати наступне: завершується статеве виховання, йде загальне дозрівання організму: готовність до великих фізичних і розумових навантажень. Увага цілеспрямована, вільно перемикається. Зникає імпульсивність у виявленні почуттів. почуття дорослості стає більш глибоким. Зникає страх, тривога. Більш усвідомлює ставлення до навчання, воно оцінюється з позиції корисні для майбутнього. Змінюються відносини з учителями, батьками. Вони стають більш рівними , спокійними. Форми та методи навчання і виховання мають відповідати збільшеним потребам та можливостям старшокласників: лекцій, семінари, факультативи, вечори, диспути, тощо.

Рекомендації

вчителям – предметникам у роботі з п'ятикласниками

1. Враховуйте труднощі адаптаційного періоду, вікові особливості п'ятикласників при виборі термінології, доборі методичних прийомів.

2. Не перевантажуйте учнів надмір­ними за обсягом домашніми завданнями, дозуйте їх з урахуванням рівня підготовки учня, гігієнічних вимог віку.

3. Стежте за темпом уроку — висо­кий темп заважає багатьом дітям засвоювати матеріал.

4. Налагоджуйте емоційний контакт з класом.

5. На засіданнях методичних об'єд­нань, класних та шкільних нара­дах відпрацюйте єдині вимоги до учнів (дотримуйтесь єдиного орфо­графічного режиму, критеріїв оці­нювання).

6. Продовжуйте розвиток та форму­вання ключових компетентностей дітей.

7. Налагоджуйте емоційний контакт з батьками школярів.

8. Ніколи не використовуйте оцін­ку як засіб покарання учня. Оцін­ка досягнень повинна орієнтуватися на успіх, сприяти мотивації навчання, а не її зниженню.

9. Фіксуйте позитивну динаміку в розвитку кожного учня (не порів­нюйте Катерину і Миколу, а порів­нюйте Миколу сьогодні і вчора).

10. Розвивайте навички самоконтролю, вміння оцінювати свою ро­боту й роботу класу. Не бійтеся визнавати свої помилки. Постій­но аналізуйте «плюси» і «мінуси» у своїй роботі.

11. Використовуйте різні методики в групах, парах, індивідуально.

12. Не утворюйте психотравмуючих ситуацій при виставленні оцінок за контрольні роботи, семестрові тощо. Виставляйте оцінки не фор­мально, а з урахуванням особис­тісних досягнень кожного учня.

Бажаю успіху!

Практичний психолог школи

Діхтяр Наталя Олександрівна

З в і т

Слобідської ЗОШ І – ІІІ ступенів

На 2016 - 2017 н. р.

Тема: "Готовність дитини до навчання в першому класі"

Зміст:

1.Вступ

2.Висновки та рекомендації щодо проведених психодіагностичних методів обстеження

3.Обговорення підсумків анкетування "Анкета для батьків першокласника"

4.Роздача листівок "Пам'ятка для батьків першокласників"

5.Розповідь з елементами бесіди. Роздача листівок "Поради та рекомендації батькам 1 класу"

6.Проведення корекційно – відновлювальної та розвивальної роботи

7.Висновок

Вступ

Дитина - дзеркало життя своїх батьків. Як у краплині води відбивається сонце, так у дітях відбивається вся організація життя сім'ї. Іноді батьки не бачать різниці між собою і дитиною, забувають, що дитина - не маленька копія дорослої людини, а маленька людина, яка живе й розвивається у своєму світі й часі, за власними законами та приголомшують її зливою зайвої інформацій, непотрібних емоцій, якими позначене спілкування дорослих. Якщо в родині негаразди і дитина, постійно перебуваючи поряд з батьками, стає активним учасником їхніх суперечок, - не треба дивуватися, що у неї з'являться ознаки неврозу та інші вади психофізичного розвитку.

На сьогоднішній день, навчання в сучасній школі потребує не лише фізіологічної, а й інтелектуальної готовності дітей. У зв'язку з сучасною програмою, діти мають прийти до школи з досить широким колом знань і вмінь, а головне, з розвиненим рівнем розвитку сприймання, мислення, пам'яті, уваги і уяви. Ви вже напевне знаєте, що ще до вступу в школу ваші діти повинні здійснювати операції аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення та класифікації, а також володіти вміннями концентрувати увагу, спостерігати за предметами та явищами, міркувати й робити висновки.

Особливо важливо вам потрібно звертати увагу на емоційну - вольову готовність дитини, тобто вміння довільно керувати своєю поведінкою, пізнавальною активністю. Спрямовувати її на розв'язання навчальних завдань. Саме не сформованість цих вмінь призводить до порушень поведінки, виснаження дитячого організму.

У період навчання дитини в 1 класі важливе значення має успішність адаптаційного періоду - це створення сприятливого середовища для адаптації дитини до навчання. Саме ці чинники забезпечуть їй розвиток, успішне навчання та виховання. Школа ставить вимоги до дитини, до її здатності пристосовуватись або чинити опір, вчить виділяти головне і другорядне, випробовує дитину на вміння навчатися, приймати самостійно рішення, відстоювати свою точку зору, налагоджувати стосунки з однокласниками тощо.

Висновки та рекомендації щодо проведених

психодіагностичних методів обстеження

У 1 класі на протязі двох місяців були проведені такі психодіагностичні обстеження:

1. "Філіппінський тест"

на визначення характеристик біологічного віку дитини, так як виражає не лише характеристику розвитку скелету, а й важливіше - ступінь морфофункціональної зрілості організму. В першу чергу це пов'язано з рівнем дозріванням нервової системи і здібностями головного мозку сприймати і перероблювати інформацію.

Висновок: З’ясовано, що не всі учні справилися із завданням – 4 учнів класу не змогли виконати.

Рекомендації: 1. Повідомити про результати діагностичних обстежень класного керівника – Ларису Іванівну;2. Порекомендувати учням виконувати ряд фізичних вправ на швидше досягання шкільної зрілості

2. Тест "Керна - Єрасика"

відбувалась перевірка шкільної зрілості кожного учня індивідуально за допомогою трьох завдань: копіювання письмових букв, змальовування групи крапок та змалювання фігури людини по уяві. Результат оцінюється за 5 бальною шкалою, де вираховується сумарний бал по всіх трьох завдань. Дана методика дозволяє виявити рівень розвитку дрібної моторики, оволодіння навикам письма, рівень розвитку координації руху руки і просторової орієнтації.

В загалом виявляє рівень психічного розвитку, рівень розвитку мислення, вміння слухати, виконувати завдання по зразку, довільної психічної діяльності.

Висновок: Можемо сказати, що середній рівень мають 14% учнів, високий рівень – 60% та Дуже високий рівень готовності до навчання в школі – 26% . В загалом всі діти мають норму готовності до шкільного навчання.

Рекомендації: Повідомити класного керівника – Ларису Іванівну про результати діагностичного обстеження; Надати більше уваги – 2 учням.

В разі потреби надати індивідуальну та групову консультацію учням, класному керівникові та батькам

3. Проективна методика: "КІНЕТИЧНИЙ МАЛЮНОК СІМ'Ї"

на виявлення особливостей сприйняття дитиною сімейної ситуації, свого місця в сім'ї, а також її ставлення до членів родини.

Висновок: Визначено, що не всі діти повністю розкрились та зобразили всіх членів родини. Деякі мають свої особисті образи на батьків. Прикро що деякі діти взагалом не бачуть себе значимими там. Присутні як неповні сім’ї, а також де батьки приділяють мало часу своїм дітям. А взагалом так 65% класу мають з погляду дітей прекрасні, теплі та довірливі стосунки у родині, де панує правильне та хороше виховання.

Рекомендації: 1. Повідомити про результати методики класного керівника – Ларису Іванівну; 2. В разі потреби коротко розповісти на батьківських зборах класу окремо по кожному учню, а більш обширно так на індивідуальних консультаціях; 3. Провести виховну бесіду на «Годинах психолога» про роль родини для кожного з нас.

4. Проективна методика "Малюнок дерева"

на виявлення особистісних особливостей дитини. Малюнок дерева традиційно розглядається у проективній психодіагностиці як автопортрет, у якому цілісно відображається ставлення до себе, самооцінка, характер взаємовідносин дитини з оточенням, а також її особистісні якості.

Висновок: Можемо сказати, що взагалом діти мають нормальний рівень інтелектуального та загального розвитку, адекватне та реалістичне сприйняття дійсності. Стосовно відображень емоційного забарвлення відчуття цінності та значущості то можемо сказати що вони впевнені у собі, мають повноту життя та енергетичне багатство. Більшість дітей перебувають більш під впливом матері ніж від інших членів родини.

Обговорюючи про внутрішній стержень дітей та їх особистісний потенціал, можемо сказати, що одна половина їх спокійні в міру, розсудливі, активні, а інша – не дуже рішучі та мрійники.

Кожна дитина має свій енергетичний потенціал – (про це говорить крона дерева) половина спокійних, самодостатніх з можливим проявом егоцентризма, а інша – відкриті, готові до встановлення нових контактів. Також, потреба у спілкуванні сягає «норми».

Рекомендації: Повідомити класного керівника – Ларису Іванівну про результати діагностичного обстеження; В разі потреби надати індивідуальну та групову консультацію учням, класному керівникові та батькам.

Обговорення підсумків анкетування

"Анкета для батьків першокласника"

Оформили анкету 14 осіб.Опитувальник. Обговорення найактуальніших питань

1. Чи були труднощі в дошкільному періоді розвитку дитини? (часта простуда – захворювання дихальних шляхів, вітрянка, пізня мова, не вимовляння букви «К», важкі пологи. В загалом написали, що ні, не було).

2. Які форми заохочування застосовуються вдома? (заборона ігор з друзями, похвала, нагорода, прибирання іграшок, читання віршів, казок, домовляємось, рахувати, писати, гра на комп’ютері, винагорода, гра на фортипіано, малювання, цукерки, те що бажає дитина, поїздки).

3. Які покарання застосовують вдома? (ігри з друзями, моральна настанова, лозина, куточок, умовне пояснення, заборона телевізора, вулиці, прибирання, бесіди, читання, погроза різкою).

4. Які обов’язки дитини? (допомога у дом. Господарстві, застилати ліжко, немає, догляд за речами, прибирати за собою, складання іграшок).

5. Питання та побажання вчителям ( індивідуально допомагати кожній дитині, дотримуватися дисципліни з дитиною, приділяти увагу осанці, терпіння, наснаги)

Роздача листівок "Пам'ятка для батьків першокласників"

1. Ніколи не відправляйте дитину одночасно в перший клас і якусь секцію або гурток. Сам початок шкільного життя вважається тяжким стресом для шести та семирічних дітей. Якщо дитина не зможе гуляти, відпочивати, робити уроки без поспіху, у нього можуть виникнути проблеми зі здоров'ям, невроз. Тому, якщо заняття музикою та спортом здаються необхідною частиною виховання, почніть водити дитину із другого класу.

2. Пам'ятайте, що дитина може концентрувати увагу не більше як на 10 - 15 хвилин. Тому, коли ви з нею будете робити уроки, кожні 10 - 15 хвилин необхідно перериватися й обов'язково давати маляті фізичну розрядку. Можете просто попросити пострибати на місці 10 разів, побігати або потанцювати під музику кілька хвилин. Почати виконання домашніх завдань краще з письма. Можна чергувати письмові завдання з усними. Загальна тривалість занять не має перевищувати однієї години.

3. Комп'ютер, телевізор і будь - які заняття, що вимагають значного зорового навантаження, мають тривати не більше години на день - так вважають лікарі - офтальмологи й невропатологи в усіх країнах світу.

4. Протягом першого року навчання ваше маля потребує підтримки. Дитина не тільки формує стосунки з однокласниками й учителем, але й уперше розуміє, що з нею самою хтось хоче дружити, а хтось - ні. Саме у цей час в них складається свій власний погляд на себе. І якщо ви хочете, щоб із нього чи неї виросла спокійна і впевнена у собі людина, - обов'язково хваліть! Підтримуйте, не лайте за неакуратність у зошиті. Усе це - дрібниці порівняно з тим, що від нескінченних докорів і покарань ваша дитина не буде вірити у себе.

Успіхів Вам у навчанні та вихованні першокласника(ниці).

Розповідь з елементами бесіди.

Роздача листівок "Поради та рекомендації батькам 1 класу"

Поради та рекомендації батькам першого класу

1.Показуйте дитині, що її люблять такою, якою вона є, а не за якісь досягнення.

2.Не можна ніколи (навіть у пориві гніву) говорити дитині, що вона гірша за інших.

3.Треба чесно й терпляче відповідати на будь - які її запитання.

4.Намагайтесь щодня находити час, що побути наодинці зі своєю дитиною.

5.Учіть дитину вільно спілкуватися не тільки зі своїми однолітками, але й із дорослими.

6.Не соромтесь підкреслювати, що ви пишаєтесь своїм малюком.

7.Будьте чесні в оцінках своїх почуттів до дитини.

8.Завжди говоріть дитині правду, навіть коли вам це невигідно.

9.Оцінюйте тільки її вчинки, а не її саму.

10.Не домагайтеся успіху силою. Примус - найгірший варіант морального виховання. Примус у сім'ї порушує особистість дитини.

11.Визнайте право дитини на помилку.

12.Думайте про дитячий "банк" щасливих спогадів.

13.Дитина ставиться до себе так, як ставляться до неї дорослі.

14. Виховуйте та навчайте дитину так, як хотілось би вам, щоб вас так навчали.

Проведення корекційно – відновлювальної та розвивальної роботи

Корекційно – розвивальна програма для роботи з учнями 1 класу.

Тема: «Здраствуй, школо!»

Мета: сприяти адаптації дітей у шкільному середовищі; розвивати пізнавальну сферу, навчати навичкам міжособистісної взаємодії з однолітками; корегувати й реалізовувати перспективи соціально – психологічного розвитку учнів першого класу

Заняття 1 «Знайомство, хто я?»

Заняття 2 «Привітна бджола»

Заняття 3 «На гостину до Світланки»

Заняття 4 «Що не так?»

Заняття 5 «Плутанина»

Заняття 7 «Я – школяр!»

Заняття 6 «Я себе вітаю: я вже знаю, я вже вмію!»

Висновок

Шановні педагоги пам'ятайте найголовніше, що дитина - джерело життя своїх батьків. Як у краплині води відбивається сонце, так у дітях відбивається вся організація життя сім'ї, працьовитість, духовне багатство й моральна чистота матері та батька. Майбутнє належить тільки дітям! Робіть усе, щоб дитинство й майбутнє наших дітей було прекрасним. Любові та взаєморозуміння, успіхів і щастя вам і вашим дітям!

Кiлькiсть переглядiв: 570