• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Профорієнтація

Скоро ти отримаєш атестат, і доведеться приймати рішення щодо свого майбутнього. Адже можна піти у ВНЗ та здобути корисні знання й розширити свій кругозір, піти у ПТУ та здобути практичні фахові навички та досвід, якого бракує іншим, чи відразу влаштуватись на роботу й відчути незалежність від батьківського гаманця. То який шлях обрати? Якщо вчитись далі, то як дізнатись, до якої сфери діяльності ти схильний, щоб не помилитися у своєму виборі? Хто може допомогти тобі з’ясувати, куди йти далі, щоб у майбутньому не заповнити нішу безробітних або працюючих не за фахом? Сподіваємось, що проект "Профорієнтація" допоможе тобі прийняти правильне рішення.

Світ професій

https://zodub.uz.ua › vydav › download › svit_pr...

Анкета «Ваша майбутня професія»

Хід роботи.

№ РЕЧЕННЯ ВІДПОВІДЬ

А Б В Г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Професійна орієнтація, профорієнтація — заходи, спрямовані на ознайомлення людини з її здібностями й можливостями для того, щоб запропонувати їй вибрати одну з найбільш підходящих для неї професій з врахуванням потреб виробництва. Професійна орієнтація — це наукова дисципліна, яка допомагає людині обрати свою майбутню професію з урахуванням всіх її здібностей, потреб і бажань. Також професійна орієнтація містить технологію розвитку у людини позитивного ставлення до праці.

Раніше професійна орієнтація (в тому числі її психологічні аспекти) розглядалася з позицій тимчасової допомоги старшокласнику у його професійному самовизначенні, для вибору професії раз і на все життя.

Проте виявилось, що на практиці такий шлях часто не дає бажаних результатів. Адже коли поради і навіть вимоги профорієнтатора починав виконувати конкретний випускник з власними поглядами, певним досвідом, унікальним набором індивідуальних властивостей, прогнозованого позитивного результату досягти неможливо. Більше того, прагнення діяти відповідно до конкретних вимог може призвести до непередбаченої ситуації — професія ніби вибрана правильно, а в процесі навчанні з'являється незадоволення нею, що призводить до внутрішнього конфлікту особистості. Це тому, що людина постійно розвивається, і та професія, яка влаштовувала її три роки тому, може більше не задовольняти. Професійна орієнтація не закінчується вибором професії, вона актуальна протягом всього життя людини.

У процесі профорієнтації здійснюється робота профорієнтолога, до якої він залучає учнів на всіх етапах їхнього навчання. Робота з профорієнтації охоплює такі етапи: інформаційний (профосвіта); діагностичний; консультування; трудових спроб; співбесіди.

Перший етап — інформаційний. Перш ніж обрати професію, абітурієнти мають отримати максимум інформації про професії, їх зміст, статус на ринку праці, рівні освіти, перспективи працевлаштування, можливості продовження навчання.

Другий етап — діагностика. Для того, щоб обрати якусь конкретну професію, абітурієнт має визначити які у нього схильності, інтереси, чи усвідомлює він до кінця свій вибір.

Третій етап — консультування. Передбачається, що протягом консультацій кожен абітурієнт отримає індивідуальну консультативну допомогу у виборі професії з використанням професіограм і психограм. Також проводиться робота зі Схемою аналізу професій. У процесі професійної консультації може здійснюватися (відбуватися) переорієнтація абітурієнтів на іншу професію (спеціальність), якщо обрана ним професія є неактуальною або не відповідає здібностям абітурієнта, однак кінцевий вибір залишається за ним.

Четвертий етап — трудові спроби. На цьому етапі майстри виробничого навчання або педагоги проводять практику з абітурієнтами, які первинно визначилися з професією (спеціальністю), в лабораторіях і навчально-виробничих майстернях закладів професійного навчання. Під час трудових спроб абітурієнти знайомляться з робочими місцями, їх технічним оснащенням; порівнюють свої очікування з реальними умовами трудової діяльності; оцінюють свої можливості в обраній професії.

П'ятий етап — співбесіда. Адміністрація та роботодавці спілкуються індивідуально з кожним абітурієнтом. Мета співбесіди — визначити, чи готовий працювати абітурієнт, і в разі його готовності запропонувати йому певну вакансію.

Послуги профорієнтації зазвичай надаються фахівцями Державної служби зайнятості у міських чи обласних центрах зайнятості.

За кн.: Борвский А.Б., Потапенко Т.М., Щекин Г.В. Система методов профессиональной ориентации. Кн.2. Методики профориентационной работы (приложения): Учеб-метод. пособие. – К.: МЗУУП, 1993. – С.27-32.

Мета: виявлення уявлень досліджуваних про характер та особливості роботи у обраній (освоюваній) ними професії.

Дані, отримані в результаті анкетування, допомагають виявляти повноту уявлень досліджуваного про майбутню професію, його спрямованість на певний характер трудової діяльності, виявляти внутрішні протиріччя в уявленні досліджуваних про майбутню роботу; встановити ступінь відповідності уявлення про майбутню роботу і професію, яку вони вибрали. Результати анкетування допомагають здійснювати корекційну профорієнтаційну роботу. Анкета може бути використана багаторазово для контролю ефективності профорієнтаційних впливів.

Необхідний матеріал: анкета.

Досліджуваному дається та інструкція: «Вам пропонується перелік речень, які мають декілька варіантів закінчень. Виберіть, будь ласка, один з варіантів та позначте його в бланку відповідей.»

1.Мені хотілося б працювати….

А) в приміщенні;

Б)на відкритому повітрі;

В)в незвичних умовах (в горах, в лісі, під землею, на висоті і т.д.);

Г) з чергуванням умов.

2. Я хотів(ла) би, щоб режим робочого дня був….

А) чітким,систематичним (початок і кінець роботи не змінюється);

Б) позмінно(то ранок,то вечір)

В) вільним, гнучким (початок і кінець визначається працівником);

Г) ненормованим (нічні чергування, затримки на роботі).

3. Мені зручніше працювати….

А) сидячи (за столом,за пультом);

Б) стоячи (біля станка, за прилавком);

Г) в поїздках;

Д) чергуючи постійне місце роботи з поїздками.

4. Мені хотілося б , щоб робота була пов’язана з…

А) механізмами,ручними операціями;

Б) машинами і механізмами з ручним керуванням;

В) автоматичним і автоматизованим;

Г) функціональними знаряддями (мова, засоби впливу на емоції людини, функціональні можливості організму).

5. Мені хотілося б виконувати роботу…

А) наодинці;

Б) самостійно, але щоб навколо були люди;

В) в колективі, разом з іншими;

Г) з людьми, спілкуючись і керуючи ними.

6. Мені подобається робота, в якій необхідними є….

А) точні, дрібні рухи;

Б) координація рухів;

В) швидкість рухів;

Г) велика сила.

7. В моїй майбутній професії важливі…

А) стійкість уваги;

Б) спостережливість;

В) пам'ять на числа, дати, події;

Г) уява.

8. Успіх в моїй майбутній професії залежить від…

А) технічної кмітливості, оперативного технічного мислення;

Б) здібності подумки уявити невидимі процеси, предмети і їх співвідношення;

В) самоконтролю і самовладання;

Г) емоційності, вміння входити в контакт з іншими людьми.

9.Майбутню роботу мені хотілося б виконувати…

А) по заданому плану;

Б) по плану, але отримувати в процесі нову інформацію;

В) по плану, але мати можливість змінювати його;

Г) оперативно, коли робота ставить все нові задачі, проблеми.

10.В своїй роботі краще відповідати..

А) лише за себе, за виконання свого завдання;

Б) за виконання завдання групи4

В) за роботу механізмів, техніку безпеки;

Г)за суспільні, матеріальні цінності.

11. Мені подобається робота, в якій необхідно…

А) розпізнавати, виявляти властивості предметів, їх якість;

Б) перетворювати, обробляти предмети;

В) винаходити, придумувати нові зразки продукції;

Г) здійснювати вплив на інших людей.

12. Мені подобається…

А) оцінювати продукцію, розбиратися у властивостях об’єктів;

Б) обслуговувати людей;

В) знаходити нові варіанти вирішення задач, нові результати;

Г)організовувати виробничі процеси, діяльність.

13.Мені хотілося б, щоб моя майбутня професія була пов’язана з…

А) управлінням людьми, трудовими колективами;

Б) вихованням та навчанням дітей;

В) подоланням стихійних сил природи;

Г) комфортним, спокійним становищем.

14. Мені хотілося б, щоб результати моєї праці були…

А) мало помітними, відомими лише вузькому колу спеціалістів;

Б) відомі трудовому колективові, широкому колу спеціалістів;

В) відомі всій країні, широко висвітлювались в пресі;

Г) всесвітньо визнані.

15.Мені хотілося б,щоб від результатів моєї роботи….

А) залежала лише моя заробітна плата;

Б) безпосередньо залежало виконання виробничого завдання відділу, цеху, групи;

В) залежало життя і здоров’я людей;

Г) мир на Землі.

16.Після закінчення роботи…

А) хотів (ла) би відключитися від неї, займатися своїми справами;

Б) цікаво було б продовжувати думати про неї і вдома;

В) ні про що інше б не думав(ла), продовжував(ла) би нею займатися;

Г) і не згадув(ла) би про роботу до наступного дня.

17.Хотів(ла) б,щоб робота була…

А) поруч з домом;

Б) цікава, далеко чи близько від дому - не важливо;

В) не пов’язана з відрядженнями;

Г) подалі від дому.

БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ

ОБРОБКА ТА АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ.

ТАБЛИЦЯ СУПЕРЕЧЛИВИХ ЗВЯЗКІВ

ДО МЕТОДИКИ « ВАША МАЙБУТНЯ ПРОФЕСІЯ»

1а 13в.

1б 3а, 4в, 6а,13г.

1в 2а,9а,13г,16а,16г,17в.

1г 2а,13г,16г,17в.

2а 3в,3г,4г,5г,7г,8г,9г,10б,10в,10г,11в,11г,12в,12г,9г,11г,13в,13г,15г,16в,17б.

2в 13б,13г,16а,16г,17а,17в.

2г 13г,16а,16г,17а,17в.

3а 4г,6г,13б,13в.

3б 13г.

3в 13г,17а,17в.

3г 13г,17а,17в.

4а 5г,8г,11г,12г,13а.

4б 5в,5г,8г,11в,11г,12г,13а,13г.

4в 5г,6а,6г,7г,8г,9в,10а,11а,11в,12а,12б,13а,13б,13в,14а,15а,16в.

4г 12г.

5а 10а,12б,12г,13а,13б

5б 10а,13а,13б

5в 10а

5г 6а,6г,10а,11б,13г,14а,15а,16а,16г

6а 8г,12г,13а,13в.

6б 12г,13а.

6в 7г,8а,8б,8г,10б,11в,11г,12в,12г,13а,13б.

6г 8а,11а,11в,12а,12в,12г,13а.

7г 13г,15а,16а,16г.

8а 9а.

8в 13г.

8г 10а,11б,11в,13г,14а,15а,16а,16г.

9а 11 в,11г,12в,13в.

10а 11а, 12г, 13а, 13б,15б,15в,15г.

10б 13г,15а,16а,16г.

10в 11в,11г,12в,12г,13а,13б,13г.

10г 11б,11в,12в,12г,13г.

11а 12в,13а,13б,13в.

11б 12а,13а.

11в 13г,15а,16а,16г.

11г 13г,14а,15а,16а,16г.

12б 13г,16в.

12в 13г,15а,16а,16г.

12г 13г,14а,15а,16а,16г.

13а 14а,15а,16а,16г.

13б 14а,15а,16а,16г.

13в 15а,16а,16г,17а,17в.

13г 15б,15в,15г,16б,16в,17б,17г.

14б 15а,16а,16г.

14в 15а,16а,16г.

14г 15а,16а,16г.

15а 16б,16в.

15б 16а,16г.

15в 16а,16г,17а.

15г 16а,16г,17а.

16а 17б,17г.

16г 17б.

Аналіз результатів проводиться поетапно.

Перед усім оцінюється повнота відповідей досліджуваного (чи на всі питання було дано відповіді). Виявляються всі випадки,які могли б викликати труднощі при відповіді на анкету.

Потім за таблицею суперечливих зв’язків виявляється ступінь адекватності його уявлень про майбутню професійну діяльність. Це робиться наступним чином. В таблиці суперечливих зв’язків наведені всі можливі суперечливі поєднання відповідей. На бланку відповідей відмічаються пари суперечливих поєднань у відповідності з запропонованою таблицею. При цьому спочатку по вертикалі виявляється відповідь на перше питання і по горизонталі шукають всі пересічення з відповідями на решту питань,починаючи з другого. Потім визначається відповідь на друге питання та по горизонталі шукають аналогічні пересічення починаючи з третього питання і т.д.

Знайдені протиріччя дозволяють судити про недостатню поінформованість досліджуваних в певній області. Цей матеріал дозволяє планувати зміст, виявляти форму корекційних впливів щодо даного досліджуваного.

І останній етап. На основі відповідей складається опис бажаної професії у співвідношенні з виучуваною і з тією, яку досліджуваний буде освоювати в майбутньому. Це дозволяє виявити ступінь усвідомленості вибору майбутньої професії.

ВИВЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ІНТЕРЕСІВ УЧНІВ

В книге:Психологическое изучение профессиональной направленности личности в подростковом и юношеском возрасте:

Учебно-методическое пособие/В.А.Худик,-К:Освіта,1992.-С.15-18.

В умовах школи, ПТУ, інших навчальних закладів профорієнтаційна робота повинна бути спрямована на формування психологічної готовності учнів до трудової діяльності. При цьому вибору учнями своєї майбутньої професії має приділятися особлива увага (С. М. Чистякова, 1983; М.М. Захаров, 1984). На жаль, на практиці цьому питанню приділяють недостатньо уваги. Найчастіше питаннями їх проферієнтаційної орієнтації займаються класні керівники, особливо випускних класів. Перш за все вони звертають увагу на: 1) наявність в учня певних трудових установок, 2) домінування інтересів у навчальній діяльності; 3) мотиви вибору продовження навчання; 4) зниження в учнів інтересу до навчання і його орієнтація в поза навчальну діяльність ; 5) рівень знань з обраній професії і вимог,що ставляться.

Розглянемо деякі найбільш прості в застосуванні методи вивчення професійних інтересів учнів.

ВИВЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ НАМІРІВ СТАРШОКЛАСНИКІВ

Мета:визначити наявність готовності до вибору професії (Л. М. Фрідман, Т. А. Пушкіна, І. Я. Каплуновіч, 1988), що характеизує внутрішню усвідомленість самого факту вибору і визначеність професійних інтересів, обізнаність учня та оцінку своїх здібностей, знання про те, які фізичні та психологічні вимоги до людини ставить обрана ним професія.

Необхідний матеріал:бланк анкети,ручка.

Хід проведення.

Кожному учню пропонується відповісти на такі питання:

1. Чим Ви думаєте зайнятися після закінчення школи (потрібне підкреслити)?

а) продовжити навчання у вузах (якому?);

б) вступити в ПТУ, технікум, середній спеціальний навчальний заклад;

в) піти працювати на виробництво (на яке?);

г) поєднувати роботу (яку?) з навчанням (яким?);

д) не знаю, чим буду займатися.

е)інше__________________________________________________________________________________________.

2. Який професії, спеціальності Ви хотіли б присвятити себе?____________________________________.

3. Які вимоги, на вашу думку, ця професія ставить до людини (потрібне підкреслити)?

а) необхідні знання, вміння, навички;

б) необхідні загальні якості особистості;

в) необхідні спеціальні якості особистості.

4. Які вимоги ставить обрана Вами професія до здоров'я людини? Як Ви оцінюєте вашу професійну придатність за станом здоров'я?

5. Як Ви уявляєте собі умови роботи у обраній Вами професії?

6. Як Ви готуєте себе до обраної професії (потрібне підкреслити)?

а) працюєте над розвитком системи знань, умінь і навичок, необхідних для цієї професії;

б) виховуєте у себе загальні позитивні якості (працелюбність, самостійність у праці, наполегливість і т. п.);

в) розвиваєте спеціальні якості, необхідні для обраної професії.

г)інше_____________________________________.

7. Де Ви перевіряєте свої, професійні якості (потрібне підкреслити)?

а) у школі на уроках;

б) у гуртках;

в)самостійно вдома; у позашкільних закладах,

д) не перевіряв,

е)інше_____________________________

8. Чи знаєте Ви, де можна отримати підготовку до обраної професії?

9. Де Ви читали про обрану професію (потрібне підкреслити)?

а) у художній літературі, б) в науково-популярній, в) у спеціальній літературі,г)в інтернеті,г)інше___________________________________________.

10. З ким Ви розмовляли про обрану Вами професію (потрібне підкреслити)?

а) з учителем;

б) з батьками;

в) з родичами;

г) з товаришами-однолітками;

д) зі старшими товаришами, які знають цю професію;

е)з соціальним педагогом,психологом,

є)ні з ким не розмовляв,

ж)інше___________________.

11. Чи знаєте Ви, що до обраної вами професії є близькі, споріднені з нею;які Ви могли б опанувати? Якщо знаєте, назвіть їх._____________________________________________________.

1 2. Коли Ви обрали професію? Чи відбувалися зміни у вашому виборі? З яких причин Ви змінювали свій вибір?______________________________________________________________________.

13. Якщо ви до цих пір не обрали професію, то з яких причин?

1 4.Ваше рішення про вибір цієї професії остаточне, чи Ви ще можете передумати?

15.Хто найбільше вплинув на вас при виборі професії(потрібне підкресліть)?

а)батьки;

б) вчителя;

в) працівники виробництва;

б) товариші;

д) хтось інший._____________________________________________.

е)інше__________________________________________.

I 6.На що Ви орієнтувалися, обираючи професію (потрібне підкреслити)?

а) принести користь суспільству;

б) ця професія престижна;

в) хороша зарплата;

г) цікава і змістовна робота.

д) робота, відповідає моїм можливостям.

е)інше____________________________________________.

1 7. Що, на вашу думку, необхідно вам мати щоб бути гарним фахівцем (потрібне підкреслити)

а) попрацювати на виробництві,

б) закінчити ПТУ;

в) закінчити технікум;

г) закінчити вуз;

д) спробувати себе в обраній професії

18 Які матеріали і про яку професію Ви хотіли б мати у своїй школі (бібліотеці)?_____________________________________________________________________________.

19. На яких уроках вчителі розповідають про професії і як часто?___________________________________________________________________________________.

20. Які екскурсії на виробництво Вам найбільше сподобалися?_________________________________________________________________________.

21. Які зауваження виникли у вас після екскурсії (потрібне підкреслити)?

а) щодо організації праці,

б) щодо бесіди про професії;

в) щодо умов виробництва;

г) щодо показу технологічного процесу;

д) інші зауваження_________________________________________________________________________________.

22. Скільки за останній рік було зустрічей з ветеранами праці та які з них викликали у вас найбільший інтерес?

23. Як Ви віддаєте перевагу працювати (потрібне підкреслити)?

а) індивідуально;

б) з товаришами,

в) в (команді);

г)інше_________________________________________________.

24. Ким ви хотіли б бути в (команді) (потрібне підкреслити)?

а) виконавцем;

6) організатором.

25. У яких предметних гуртках Ви берете участь? У яких ще хотіли б займатися в школі та поза школою?

26. У яких факультативних заняттях Ви берете участь або хотіли б брати участь?

27. Якою областю знань і умінь Ви захоплюєтеся (потрібне підкреслити)?

а) про природу;

б) про науку,

а) про мистецтво;

г) про техніку;

д) про людину.

Обробка отриманих даних

Якісний аналіз відповідей дасть педагогові відомості про: 1) загальні життєві плани учнів (питання I, 16. 17, 27), 2)захоплення і професійні наміри (запитання 2, 1, 12, 13, 20, 23, 24, 25, 26) 3), знання а обраної професії (питання 3, 4, 5, 11) 4) і оцінці своєї придатності до неї (запитання 7, 14), 5) про оцінку роботи педагогів і старшекласників з професійного самовизначення (питання 6, 8, 9, IО, 15, 18, 19, 21, 22).

Визначенняспрямованостіособистості

(орієнтовна анкета)

Для визначення особистісної спрямованості застосовують орієнтовну анкету.

Орієнтовна анкета — це 27 пунктів-суджень, на кожен з яких можливі три варіанти відповіді, які відповідають трьом видам спрямованості особистості. Випробуваний має обрати відповідь, яка найкраще виражає його позицію, і ще одну, котра, навпаки, суперечить його позиції. Відповідь «найбільше» дорівнює 2 балам, «найменше» — 0, а та, що залишилась, — 1 балу. Бали, набрані за 27 пунктами, підсумовуються для кожного виду спрямованості окремо.

Виділяють такі спрямованості.

1. Спрямованість на себе (Я) — орієнтація на пряму винагороду і задоволення від роботи та співробітників, агресивність у досягненні статусу, владність, схильність до суперництва, дратівливість, тривожність, інтровертність.

2. Спрямованість на спішування (О) — прагнення підтримувати стосунки з людьми, орієнтація на спільну діяльність, хоча іноді це шкодить виконанню конкретних завдань або наданню щирої допомоги людям, орієнтація на соціальне схвалення, залежність від групи, потреба перебувати з людьми.

3. Спрямованість на справу (Д) — зацікавлення у вирішенні ділових проблем, виконання якнайкраще роботи, орієнтація на ділове співробітництво, здатність відстоювати в інтересах справи власну думку, що корисно для досягнення загальної мети.

Інструкція. Запитальник — це 27 пунктів. На кожен із них можливі три варіанти відповідей: а, б, в.

1. З відповідей на кожен із пунктів оберіть той, який найкраще виражає вашу точку зору. Можливо, що якісь із варіантів відповідей можуть здатися вам рівноцінними. Проте ми просимо вас відібрати з них тільки один, саме той, котрий найбільше відповідає вашій думці.

Літеру, якою позначена відповідь (а, б, в), напишіть на аркуші для запису відповідей поруч із номером відповідного пункту (1-27) під рубрикою «Найбільше».

2. Потім із відповідей оберіть ту, яка вам не властива. Літеру, якою позначена відповідь, знову напишіть на аркуші для запису відповідей поряд із номером відповідного пункту під рубрикою «Найменше».

3. Таким чином, для відповіді на кожне запитання ви використовуєте дві букви, які й запишіть у відповідні стовпчики. Інші відповіді ніде не фіксуються.

НАМАГАЙТЕСЯ БУТИ МАКСИМАЛЬНО ПРАВДИВИМ!

Серед варіантів відповідей нема «хороших» або «поганих», тому не намагайтеся вгадати, яка є «правильною» або «кращою» для вас.

Час від часу контролюйте себе, чи правильно ви записуєте відповіді, чи поруч із потрібними пунктами. Якщо ви знайдете помилку, виправте її, але так, щоб корективи було чітко видно.

Кiлькiсть переглядiв: 277