Звіт

директора школи Ільєнка О.В. перед громадськістю за роботу школи

в 2016-2017 навчальному році

І. Вступна частина

Діяльність Слобідської ЗОШ І-ІІІ ступенів спрямована на формування у дитини цілісної картини світу, духовності, культури особистості і розвиток креативного мислення. Вона охоплює всі сфери шкільного життя, весь навчально-виховний процес, де в центрі уваги стоїть особистість учня з її інтелектуальним, фізичним та творчим потенціалом.

Основні завдання та напрями освітньої діяльності:

- Розвиток творчих здібностей учнів, озброєння їх глибокими міцними знаннями.

- Впровадження інноваційних методів навчання, використання комп’ютерних та інформаційних технологій у навчально-виховному процесі.

- Виховання соціально-адаптованої, здатної до самореалізації та гармонійного розвитку особистості.

- Створення комфортних умов навчання, здорового психологічного клімату, здоров’язберігаючого освітнього простору, формування традицій і культури здорового способу життя, престижу здоров’я.

Педагогічний колектив Слобідської ЗОШ І-ІІІ ступенів здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, «Про охорону дитинства», інших основоположних освітянських документів забезпечує всебічний розвиток особистості, формування ключових життєвих компетентностей учнів шляхом навчання та виховання.

Загальна кількість учнів нашої школи становить 108 осіб, із 11 можливих укомплектовано 11 класів середньою наповнюваністю 10 учнів. Охоплено навчанням 100% учнів.

З 1 вересня 2015 року по 1 червня 2016 року із закладу вибуло 5 учнів, а прибуло до закладу 3 учні.

Результатом співпраці школи з дошкільним закладом «Фіалочка» стався той факт, що всі дошкільнята після закінчення дитячого садка стали учнями першого класу нашої школи.

Навчально-виховний процес забезпечують 18 вчителів, 2 з них сумісники. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників.

Колектив закладу цілеспрямовано проводив роботу щодо охорони прав дитини: контроль за створенням належних матеріально-побутових умов проживання та навчанням учнів, безкоштовне харчування учнів пільгової категорії; створення позитивного мікроклімату навчання учнів у школі.

ІІ. Аналіз результативності навчально-виховного процесу

Якісний рівень навчальних досягнень учнів за 2015-2016 навчальний рік становить 8 %. Високий рівень навчальних досягнень має 10 учнів – 8%, достатній 24 учні – 20%, середній 40 учнів – 34%.

В початковій школі навчається 41 учень, з них оцінюються 26 учнів. Якісний рівень навчальних досягнень становить 17 %. На високому рівні закінчили 6 учнів – 17%, на достатньому 9 учнів – 26%, на середньому 11 учнів – 31%, на початковому рівні 10 учнів – 26 %.

В основній школі навчається 51 учень, якісний рівень навчальних досягнень – 69%. На високому рівні закінчили 2 учні – 4 %, на достатньому 9 учнів – 18 %, на середньому 24 учні – 47 %, на початковому рівні 16 учнів - 31 %.

Класи

Кількість учнів

Рівень навчальних досягнень

Якісний рівень

високий

достатній

середній

початковий

кіль-

кість

%

кіль-

кість

%

кіль-

кість

%

кіль-

кість

%

1

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

7

2

28

3

43

2

27

-

-

71

3

11

2

19

4

35

3

27

2

19

54

4

8

1

13

2

25

3

37

2

25

38

5

12

2

15

4

31

5

47

1

7

46

6

8

-

-

2

25

2

25

4

50

25

7

10

-

-

2

20

5

50

3

30

20

8

13

1

8

3

23

4

31

5

38

31

9

6

1

16

2

34

2

34

1

16

50

10

7

1

14

1

14

4

58

1

14

28

11

9

-

-

3

34

3

33

3

33

34

по школі

учнів

106

10

11

26

27

33

38

22

24

38

З 12 випускників школи ІІ ступеня на початок навчального року 7 учнів продовжили навчання у 10-му класі Слобідської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, 5 випускників зараховані у навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації.

Результативність участі учнів у районних предметних олімпіадах та конкурсах:

- «Фізика» - ІІ місце, учениця 11 класу Невдобенко Наталія;

- «Математика» - ІІ місце, учениця 11 класу Невдобенко Наталія;

- В V мовно-літературному конкурсі ім. Т. Шевченка ІІІ місце, учениця 8 класу Юраш Яна;

- ХV Міжнародному конкурсі української мови ім. П. Яцика ІІ місце учениця 4 класу Катрюк Вікторія.

Учні нашої школи є активними учасниками Всеукраїнських учнівських конкурсах. Так, в цьому навчальному році в Міжнародному українознавчому конкурсі «Соняшник» - 10 учнів. Учні 4 класу стали призерами на регіональному рівні.

Результативність участі учнів у районних конкурсах.

Значну увагу вчителі школи приділяли роботі із здібними та обдарованими дітьми. Школярі брали участь у районних конкурсах «Зерна доброти», «Шевченківські читання» , «Калиновий віночок» та інших районних конкурсах художньо – естетичного спрямування. В літературно-музичному конкурсі «Шевченківські читання» учні нашої школи виступили з оригінальним твором, присвяченим життю Т.Г.Шевченка і зайняли ІІІ місце. В районному конкурсі «Калиновий віночок» учениця 10 класу Довгоп’ят Ю. зайняла І місце в номінації «Вітражі» ; учениця 10 класу Шпак Р. - ІІ місце в номінації «Вітражі»; учениця 10 класу Бойко І. - ІІ місце в номінації «Вітражі»; учениця 6 класу Максутова О. – І місце в номінації «Вишивка»; колектив учнів гуртка «Художня кераміка» 1-4 класів – І місце в номінації «Робота з природнім матеріалом»; колектив учнів 4-10 класів став лауреатом в номінації «Вокально-хореографічні композиції»; учениця 10 класу Миколенко А. зайняла ІІ місце в номінації «Образотворче мистецтво»; учениця 11 класу Заїка М. зайняла ІІ місце в номінації «Образотворче мистецтво».

У 8 класі здійснюється допрофільна підготовка з української мови шляхом вивчення курсу «Практикум з правопису української мови» за програмою факультативного курсу для 8-9 кл. ЗНЗ, авт.. Омльчук С., Чаловська М., Київ, «Дивослово», 2007. Учні 8- 9 класів вивчають курс «Українська культура середини ХVІ-ХІХ ст.», за програмою допрофільного курсу «Українська культура середини ХVІ-ХІХ ст.», 8-9 класи. Журнал «Історія України» №30 (670), серпень, 2010р. На заняттях учні поглиблено опрацьовували навчальний матеріал з предметів, розв’язували творчі завдання, що забезпечило непогані результати учнями школи під час їх участі в різного роду конкурсах та олімпіадах.

Оскільки упровадження ІКТ – вимога часу, 12 вчителів Слобідської школи І-ІІІ ступенів пройшли навчання на курсах за Програмою Іntel® «Навчання для майбутнього», одержали відповідні сертифікати. У більшій чи меншій мірі кожен із них використовує у своїй практичній діяльності ІКТ для формування знань, умінь та навичок учнів, для розвитку творчих здібностей та життєвих компетентностей. Активно використовується у цьому плані потенціал комп’ютерного класу з мультимедійним обладнанням.

Навчальний процес у Слобідській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів у 2015/2016 навчальному році було організовано на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2000р. №1/9 349 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2015-2016 навчального року», наказу відділу освіти Кагарлицької РДА від 03.08.2015р. №46 «Про структуру 2015-2016 навчального року та організацію навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах Кагарлицького району», типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів та Статуту школи.

Протягом навчального року систематично контролювалося виконання навчальних програм заступником директора з навчально-виховної роботи Кукобою Н.І., згідно цього були видані такі накази: № 159 від 22.12.2015 р. «Про виконання навчальних планів і програм за І семестр 2015-2016 навчального року, №37 від 29.04.2016р. «Про виконання теоретичної і практичної частини робочого навчального плану школи станом на 29.04.2016р.» №47 від 30.05.2016р. «Про виконання теоретичної і практичної частини робочого навчального плану школи станом на 30.05.2016р.».

ІІІ. Аналіз організації навчально-виховного процесу

У школі створено всі умови щодо дотримання пріоритетних реформ навчально-виховного процесу (демократизація, гуманізація, гуманітаризація, диференціація, інтеграція навчання).

Структура навчального року – семестрова.

Навчальні плани розроблені згідно з Типовими навчальними планами, затвердженими наказами МОН України з урахуванням у варіативній складовій інтересів та потреб учнів, упровадження профільного навчання.

Календарно-тематичне планування вчителі школи складали самостійно або користувалися планами, рекомендованими МОН України. Уся ділова документація велась із дотриманням Закону України «Про мови», «Інструкції ведення ділової документації в загальноосвітніх навчальних закладах». Згідно з вимогами до оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів розроблених відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 426 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» в 1 класі та в І семестрі 2 класу проводилося вербальне оцінювання навчальних досягнень учнів. В ІІ семестрі 2 класу з предметів інваріантної складової «Інформатика», «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Основи здоров’я», «Фізична культура» оцінювання навчальних досягнень учнів здійснювалося вербально. Шкільна документація велась згідно нормативно-правовою базою за номенклатурою справ. Недоліки в веденні класних журналів відображені в зауваженнях на відповідних сторінках.

Навчально-виховний процес забезпечений програмами на 100%, періодичними педагогічними та методичними виданнями на 60% (у зв’язку із недостатнім фінансуванням передплати фахових видань).

Протягом 2014-2015 н.р. вивчалися і узагальнені наказами по школі такі предмети:

· № 147 від 04.11.2015р. «Про підсумки вивчення стану викладання та рівень навчальних досягнень учнів 10-11 класів із предмету «Захист Вітчизни» у 2015-2016 навчальному році»;

· № 149 від 13.11.2015 р. «Про результати перевірки стану викладання факультативів у 2015-2016 навчальному році»;

· № 151 від 25.11.2015р. «Про підсумки вивчення стану викладання в 5-9 класах курсу «Біблійна історія та християнська етика у 2015-2016 навчальному році»;

· № 20 від 26.02.2016 р. «Про стан викладання та рівень знань, умінь і навичок учнів з інформатики»;

· № 36 від 28.04.2016р. «Про стан викладання, рівень знань умінь і навичок учнів 1-9 класів з трудового навчання та учнів 10-11 класів з технологій».

Всі вчителі школи об’єктивно оцінювали знання, уміння і навички учнів.

Рівень ведення шкільної документації відповідає вимогам Інструкції з ведення ділової документації. Згідно цього були видані такі накази:

· Наказ № 82 від 31.08.2015р. «Про затвердження номенклатури справ школи та призначення відповідальних за ведення обліку шкільної документації»;

· Наказ № 114 від 04.09.2015 р. «Про вимоги щодо ведення шкільної документації»;

· Наказ № 133 від 09.10.2015 р. «Про результати перевірки ведення зошитів з української мови учнів 5-9 класів»;

· Наказ № 135 від 15.10.2015 р. «Про стан ведення класних журналів 1-11 класів»;

· Наказ № 139 від 23.10.2015 р. «Про результати перевірки стану ведення щоденників учнів 3-8 класів»;

· Наказ № 145 від 02.11.2015 р. «Про стан ведення щоденників учнями 9-11 класів»;

· Наказ № 148 від 12.11.2015 р. «Про результати перевірки учнівських зошитів з математики 5-11 класів»;

· Наказ № 150 від 19.11.2015 р. «Про результати перевірки учнівських зошитів з математики 1-4 класів»;

· Наказ № 156 від 07.12.2015р. «Про перевірку стану ведення класних журналів 4-го, 9-го та 11-го класів»;

· Наказ № 12 від 29.01.2016р. «Про результати перевірки ведення зошитів з української мови учнів 10-11 класів»;

· Наказ № 24 від 21.03.2016р. «Про перевірку стану ведення класних журналів 9-го та 11-го класів»;

· Наказ № 28 від 28.03.2016р. «Про стан ведення робочих зошитів та зошитів для контрольних робіт з української мови в 1-4 класах»;

· Наказ № 29 від 31.03.2016р. «Про повірку журналів факультативних занять»;

Рівень вивчення питання – достатній.

ІV. Аналіз системи управління закладом освіти

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

Оперативні питання, які диктує сьогодення, направлені на вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядаються на нарадах при директору, приймаються відповідні рішення і вчасно виконуються. На засіданнях педради підбираються питання, які є найбільш важливими на даний момент і стосуються діяльності всього педагогічного колективу. Впроваджуємо нові технології для проведення педагогічних рад: круглі столи, дискусії, тренінги.

Рішення ради школи, загальношкільних батьківських зборів, батьківського комітету активізують процес управлінської діяльності, орієнтують на використання громадського управління, що надає можливість удосконалювати управлінську систему, робити її прозорою, відкритою для всіх учасників навчально-виховного процесу.

Про ефективність прийнятих управлінських рішень та їх дієвість свідчать результати роботи школи:

§ протягом навчального року забезпечено 100% охоплення дітей шкільного віку навчанням;

§ постійно зростає кваліфікаційний рівень педагогів, що підтверджується рішеннями районних атестаційних комісій;

§ продовжується профільна підготовка у 10-11 класах;

§ навчальний заклад забезпечений комп’ютерами, мультимедійним проектором, копіювальною технікою;

§ всі педагогічні працівники оволоділи навичками роботи з ПК;

Контроль - це важлива, складна та об'єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і, в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників, зошитів тощо. Під час здійснення внутрішньошкільного контролю за рівнем викладання навчальних предметів заступником директора школи Кукобою Надією Іванівною використовуються діагностичні картки аналізу та вивчення стану викладання предметів з використанням комп'ютера. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни.

За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.
Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату.

Забезпечення державно-громадського управління в загальноосвітньому навчальному закладі означає забезпечення широкої участі вчителів, учнів, батьків, громадських організацій у вирішенні проблем, що стоять перед навчальним закладом.

Щорічно директор школи звітується перед громадськістю про стан навчально-виховної, методичної роботи, економічної і фінансово-господарчої діяльності.

У навчальному закладі склалася система співпраці з сільською радою, ДП АФ «Слобідська», СВК «Агробізнес», Будинком культури, сільським ФАПом.

За кошти цих спонсорів, благодійних внесків батьків поставлено вікна в спортивному залі, проводиться косметичний ремонт коридорів та класних кабінетів.

Взаємодія і співпраця педагогічного колективу з сільською радою, сільськими приватними фермерами плідно впливає на поліпшення рейтингу навчального закладу і сприяє вдосконаленню державно-громадської системи управління.

V. Аналіз системи виховної роботи

Виховна робота в школі була спрямована на вирішення виховної проблеми «Впровадження інноваційних педагогічних технологій в практику роботи школи з метою вдосконалення навчально-виховного процесу». Працюючи над виховною проблемою школи на 2015-2016 навчальний рік вирішувались наступні завдання:

v Формувати життєтворчу особистість шляхом впровадження програми «Основі орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» та соціальних ініціатив Президента.

v Спрямувати роботу класного керівника для формування спільної програми дій школи і сім'ї у становленні юної особистості.

v виховати свідоме ставлення до навчання, розвинути пізнавальну активність і культуру розумової праці;

v реалізувати концепцію громадянського виховання в умовах розвитку української державності;

v сформувати особистісні риси громадян України, сприяти розвитку духовної, фізичної досконалості; моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури;

v створити умови для творчого розвитку природних обдарувань дитини, залучити учнів до різноманітної діяльності відповідно інтересів та потреб;

v виховувати в учнів свідоме ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян, формування гігієнічних навичок;

v зберігати національні родинні традиції, вивчати народні звичаї;

v створювати умови для соціального захисту дітей, особливо дітей-сиріт та дітей, що залишилися без батьківського піклування;

v удосконалювати систему організації учнівського самоврядування

У 2015 - 2016 навчальному році виховна діяльність Слобідської ЗОШ І-ІІІ ступенів була спрямована на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства”, «Концепцію виховання дітей та молоді”, «Концепцію громадянського виховання”, «Національну доктрину розвитку освіти”, «Конвенцію про права дитини”, «Декларацію прав дитини” та нормативно – правові акти, документи Міністерства освіти і науки України, програми МОН України «Основні орієнтири виховання» учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, державних національних програм.

Щороку розробляється план виховної роботи навчального закладу та окремі плани, які були затверджені методичною радою. Плани роботи охоплювали всі напрями виховання та включали в себе календарні, традиційні свята, шкільні, районні та обласні заходи щодо втілення національної програми «Діти України», «Комплексної програми профілактики злочинності і бездоглядності» тощо.

Пріоритетним напрямком роботи в 2015 - 2016 навчальному році було національно-патріотичне, превентивне та родинно-сімейне виховання. Проведено заходи з метою виховання поваги до символів українського народу, формування громадянських і конституційних обов'язків, вшанування батьків. Реалізація напрямів виховної роботи здійснювалася через систему традиційних загальношкільних та класних заходів. Загальношкільні, позашкільні та класні виховні заходи проводились у відповідності до річного плану роботи школи, планів виховної роботи класних керівників. Необхідно відзначити змістовне проведення традиційних виховних заходів початку і закінчення навчального року, цикл бесід, свят, зустрічей, виставок, конкурсів.

На початку навчального року створено банк даних дітей, які потребують соціального захисту, складено соціальні паспорти класів, школи, вивчено стан охоплення учнів у гуртках, проведено роботу по залученню учнів до участі в них.

Упродовж року класні керівники особливо зосереджували увагу на підвищенні рівня превентивної та патріотичної роботи. Пріоритетними в роботі школи були:

· упровадження просвітницької діяльності, спрямованої на формування негативного ставлення до протиправних діянь: проведення декади правових знань;

· використання інтерактивних педагогічних технологій, зокрема ділові та рольові ігри, моделювання життєвих ситуацій, суспільних процесів та процедур, дискусії, робота на уроках правознавства та в позакласній діяльності;

· впровадження шкільного самоврядування в начально-виховний процес;

· формуванню національної свідомості.

Класні керівники вживали всі заходи, які спрямовані на підвищення моральності в суспільстві, правової культури учнів, утвердження здорового способу життя, запобігання виникнення всіх форм насильства серед дітей та учнівської молоді, визначення причин тривожності та агресивності.

Питання всебічного розвитку та виховання дитини сьогодні потребує тісної співпраці школи та сім’ї. Тому всі педагоги вважають, що вплив сім’ї на підростаючу особистість залежить від багатьох факторів, а саме: склад сім’ї (повна – неповна, наявність членів старшого покоління); побутові умови; морально-психологічний клімат; соціальна орієнтація; загальна культура; забезпечення єдності вимог до дитини всіх членів сім’ї; характер спілкування батьків із дитиною; єдність сімейних інтересів.

VI. Аналізроботи з педагогічними кадрами:

Педагогічними працівниками школа забезпечена на 100%, не за фахом працюють вчитель музичного мистецтва. Навчально-виховний процес забезпечують 18 вчителів. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів (навіть обслуговуючого персоналу) враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики. Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою. 100% педагогів володіють комп’ютером та пройшли навчання за програмою Intel «Навчання для майбутнього».

Середнє тижневе навантаження педагогічних працівників по школі становить 20 год.

Колектив закладу здійснив заходи щодо зміцнення складу педагогічних працівників і їхнього за­хисту - діє колективний договір між трудовим колективом та адміністрацією школи.

Адміністрація закладу регулярно проводила виробничі наради, наради при директорові, оператив­ні методичні зустрічі, співбесіди з окремими вчителями з питань дотримання трудового законодавства педагогічними працівниками, виконання нормативних документів Міністерства освіти і науки України, що дає змогу повноцінно проводити навчально-виховний процес, впроваджуючи новітні технології.

VII. Матеріально-технічнезабезпечення:

Будівля закладу й приміщення знаходяться в задовільному стані. У закладі створено умови для роботи й навчання, діють навчальні кабінети, що відповідають сучасним вимогам.

Стан навчальних кабінетів, бібліотеки, майстерні, спортзалу, спортмайданчика, задовільний.

Стан робочих місць учителів і учнів по класах належний. Школа підключена до мережі Інтернет.

Бібліотека навчального закладу працює по чотири години в день (0,5 ставки). Її фонд складає 5531 примірників книг, брошур, журналів, у тому числі підручників для 1-4 класів – 822, 5-11 класів - 2629. Бібліотека естетично оформлена, є читальний куточок. Оформлені виставки «Що шкодить нашому здоров’ю?», «Світова література», «У світі казки», «Книги – помічники учня», «Чудовий світ поезії», «Вінок великому Кобзареві», «Література рідного краю», «На допомогу молодому вчителю», «Новинки літератури» та інші. Кожного року в школі проводиться акція «Подаруй бібліотеці книгу», таким чином поповнюється бібліотечний фонд.

Крім підручників бібліотека забезпечує учнів програмною літературою для позакласного читання, а також літературою для тематичних переглядів, рефератів, доповідей.

Традиційно бібліотекар проводить бібліотечні уроки для учнів початкової школи. Систематично бібліотека бере участь у проведенні тематичних тижнів (пошук матеріалів, допомога учням в оформленні тематичних сторінок, доповідей, рефератів).

Навчальний заклад забезпечений комп’ютерним класом в кількості 6 шт., а також робочі місця бібліотеки та адміністрації школи.

Також школа забезпечує дотримання:

• норм техніки безпеки: задовільне;

• температурного режиму: задовільне;

• санітарно-гігієнічних норм: згідно з нормами.

VІІІ. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та працівників закладу.
Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кількість дітей у них становила:

- дітей-інвалідів 4;

- чорнобильців – 101;

- малозабезпечених – 0;

- багатодітних 12;

- напівсиріт 8;

- виховується в неповних родинах – 28.

Систематично здійснювалось оновлення банку даних на дітей пільгового контингенту, зміни до якого вносились кожного разу після зміни у соціальному статусі учнів.

Адміністрацією скоординовано річний план роботи школи, план виховної роботи класних керівників, план Ради школи, план учнівського самоврядування з питань соціальної підтримки та допомоги дітям.

На початку навчального року з метою обліку дітей та сімей, які потребують соціальної підтримки, складаються соціальні паспорти класів та соціальний паспорт школи. У системі вивчаються житлово-побутові умови проживання і навчання учнів пільгової категорії, здійснюється залучення їх до позакласної роботи. Школярі залучаються до роботи предметних гуртків за інтересами, спортивних секцій. Адміністрація та класні керівники здійснюють контроль за продовженням навчання та працевлаштуванням учнів пільгової категорії, здійснюють контроль за проходженням планового медичного огляду.

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі. Всі працівники школи щорічно проходять поглиблений медичний огляд у серпні за графіком кабінету профогляду медичної установи. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи.
На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові. Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями.

ІХ. Висновки.

Суспільний рейтинг школи визначається досягненнями школярів, оцінкою мешканців села, рівнем задоволеності батьків і учнів якістю освітніх послуг, сформованою компетентністю й соціальною адаптацією випускників.

З метою виявлення суспільного рейтингу навчально-виховного комплексу щорічно проводиться анкетування учнів і їхніх батьків, жителів села. В ході аналізу отриманих результатів можна відзначити позитивне відношення батьків до школи, учнів - до вчителів. Батьки підтримують нововведення в навчальному закладі, тому що вони позитивно впливають на розвиток їхніх дітей.

Важливу роль у створенні позитивного іміджу навчального закладу відіграють шкільні свята, колективні творчі справи, які демонструють згуртованість учасників навчально-виховного процесу.

Навчально-виховний комплекс працює в інноваційному режимі з використанням сучасних педагогічних технологій, моніторингових досліджень. Учні отримують міцні знання з основ наук. 100 % учнів охоплені позакласною роботою через виховні години, масові заходи, індивідуальні форми роботи. Вони постійно відвідують гуртки й спортивні секції. Отже, рівень навчання і виховання виправдовує очікування батьків і запит суспільства.

Рейтинг навчального закладу достатній, тому що забезпечується

єдністю цілей спільної діяльності вчителів, учнів і батьків.

Кiлькiсть переглядiв: 79