Додаток 1

Фонетична зарядка

1. Діти, у нас в роті живе язичок, його звати Mr. Tongue. Наш рот – його затишний будиночок, а зуби - тинок. Він навчить нас вимовляти англійські звуки, яких немає в українській мові. Ввечері Mr. Tongue запалює свічку, а потім гасить її так: [w-w-w-wim]. Давайте погасимо свічку. (Діти вимовляють звуки хором і індивідуально).

2. Коли встає Mr. Tongue, він дивиться у вікно і радіє, якщо хороша погода. Він каже [о:] , [о:]. Потім він наводить порядок в будинку, вибиває пилюку [d], [d]. Mr. Tongue задоволений: “Good!”. Потім він дзвонить і зве сусідів [nŋ], [nŋ], [nŋ]. Давайте подивимося у вікно і порадіємо погоді [ɔ:], [ɔ:], [ɔ:]. А тепер виб’ємо пилюку, подзвонимо у дзвіночок. А тепер до нас прийшли сусіди, привітаймося з ними: “Good morning!”.

3. Mr. Tongue бігав і втомився [ u- u- u- good], відпочив і зрадів [ɔ: -ɔ: -ɔ: ‘mɔ:nɪŋ]. Mr. Tongue вирішив вибити пилюку з дивану [d – d – d- daun ], а тепер пилюку з килима [ t- t- t-sit]. Він прибрав у кімнаті і покликав сусідів [nɪŋ- nɪŋ- nɪŋ - mɔ:nɪŋ]. Сусіди прийшли , а собачка їх не пускає [dʒ - dʒ - dʒ - dʒʌmp]. А коли пішли гості, Mr. Tongue погасив свічку [w – w – w - swim] і сказав: “ Very Good!”

4. Mr. Tongue ходив в зоопарк і бачив, як годують тварин.

Лев дякує за їжу так [ɔ: - ɔ: - ɔ: - ′sosɪdʒ].

А мавпочки ось так [ӕ – ӕ - ӕpl].

А маленькі мавпочки зовсім по - іншому [i: - i: - i: - swi:t].

Слони говорять [ou – ou – ou - pəʹteɪtou].

А папуги дякують ось так [eɪ - eɪ - eɪ -keɪk]. Звірі і птахи дуже ввічливі.

5. Mr. Tongue пішов погуляти. Йде, йде, а перед ним огорожа. Він побачив ворота в огорожі. Але Mr. Tongue не знає, що ворота з секретом. Хоче ввійти, а ворота не пускають [ d – d- d ]. Побачив дзвінок [dɪŋ - dɔŋ - dɪŋ - dɔŋ - dɪŋ - dɔŋ]. Відкрив ворота, зайшов на подвір’я, а там собака [ r – r – r – r ]. Mr. Tongue погладив її і вони подружилися.

6. Mr. Tongue був в зоопарку і чув, як звірята просять їсти:

левенята [ m – m – m – milk ], вовченята [ u – u – u – su:p], черепахи

[ p – p – p- ʹpɔrɪdʒ].

7. Mr. Tongue чекає в гості лісового чаклуна. Вікна забруднені. Він вигукнув [ai – ai – ai –aiz]. Тоді він подихав [ h – h – h - hed ]. Потім потер [hεə - hεə - hεə]. Mr. Tongue почав протирати ганчіркою вікно [ au – au – au – mauθ]. Скло стало чисте.

8. Mr. Tongue пішов в ліс гуляти і заблудився. Став гукати, а відгомін відгукувався [ai – ai – ai – nais].

9. Mr. Tongue любить пити чай, каву, воду. Ось так він їх холодить:

[ w – w – w – wʹɔtə], [ɔ - ɔ - ɔ - ʹkɔfi], [ i: - i: - i: - ti:]. Mr. Tongue наливає воду собачці [ r – r – r – dr - dr – drink].

10. Це трапилося 3 століття тому, восени 1620 року. По холодному і грізному Атлантичному океану плив корабель з красивою назвою Mayflower. Корабель плив з Європи до Північної Америки і знаходився у відкритому океані більше 2-х місяців. 102 людей прагнули до нових земель, де сподівалися знайти щасливе і спокійне життя. Грізно шумів вітер [ ʃ ], [ ʃ ],

[ ʃ ]. Коли вітер посилювався , його «голос» ставав голоснішим [ z ], [ z ], [ z ]. Окремі пориви вітру нагадували рев грізного звіра [ r ], [ r ], [r ]. Інколи вітер завивав [u], [ u ], [ u ]. Грізно і жалібно шумів вітер в океані. Йому покірно підвивали щогли [ i: ], [ i: ], [ i: ]. Менші щогли жадібно стогнали [ I], [ I ], [ I ]. Так вони разом жалілися на вітер [ i: ], [ ɪ ], [ i: ], [ ɪ ]. Гучно б’ють по щоглах вітрила [ w ], [w], [ w ]. Так вони разом жаліються на вітер [ i:], [ ɪ ], [ w ]. Безпомічно б’ють по щоглах вітрила [ w ], [ w ], [ w ]. Так шуміли щогли [ i: ], [ ɪ ], [ w ]. ( Клас ділиться на три групи, які озвучують шум вітру, щогл, вітрил [ ɪ ], [ z ], [ r ], [ u ], [ i: ], [ I], [ w ]).

11. Тест на розрізнення [ i: - ɪ ].

Прослухати слідуючі слова. Поставити знак «+», якщо є довгий звук, і знак « - », якщо короткий.

1) in, 2) live, 3) tree, 4) little, 5) read, 6) please, 7) this, 8) sit, 9) thin, 10) milk, 11) speak, 12) field, 13) spring, 14) eat, 15) sheep, 16) season, 17) which, 18) six, 19) ship, 20) these.

12. Тест на розрізнення [ ɑ: - ʌ ].

1) arm, 2) park, 3) come, 4) father, 5) bus, 6) cup, 7) mother, 8) shut, 9) large, 10) aunt, 11) class, 12) uncle, 13) March, 14) summer, 15) month, 16) dark, 17) young, 18) ask, 19) garden, 20) Sunday.

13. Тест на розрізнення [ u: - u ].

1) do, 2) book, 3) soup, 4) two, 5) wool, 6) look, 7) good, 8) shoe, 9) boot, 10) put, 11) full, 12) stood, 13) school, 14) June, 15) push, 16) blue, 17) cool, 18) women, 19) foot, 20) noon.

14. Тест на розрізнення [ ɔ: - ɔ ].

1) fall, 2) form, 3) not, 4) door, 5) box, 6) clock, 7) hot, 8) wall, 9) short, 10) fork, 11) draw, 12) stop, 13) long, 14) chalk, 15) warm, 16) doctor, 17) watch, 18) fourth, 19) wash, 20) wrong

15. Тест на розрізнення [ ӕ - e ].

1) bad, 2) red, 3) left, 4) friend, 5) flat, 6) text, 7) bag, 8) lamp, 9) ten, 10) dress, 11) man, 12) pen, 13) apple, 14) hat, 15) absent,16) twelve, 17) head, 18) that, 19) cap, 20) men

16. Тест на розрізнення [ ʌ - aɪ ], [ ʌ - au ], [ e - eɪ ], [ ӕ - eɪ ], [ ɔ - ɔɪ ], [ ɔ - ou ], [ ɔ: - ou ]. Прослухати слідуючі слова. Поставити знак «+», якщо ви почуєте дифтонг, і знак « - » , якщо почуєте монофтонг.

1) month, 2) absent, 3) eight, 4) boy, 5) my, 6) home, 7) table, 8) child, 9) apple, 10) friend, 11) Friday, 12) why, 13) no, 14) watch, 15) twelve, 16) time, 17) that, down, 19) now, 20) morning.

17. Тест на розрізнення [ w – v ]

1) wool, 2) wind, 3) village, 4) what, 5) twenty, 6) women, 7) live, 8) twice, 9) what, 10) twins, 11) why, 12) move, 13) window, 14) wall, 15) wait, 16) November, 17) with, 18) white, 19) wet, 20) when

18. Тест на розрізнення [ θ - ʃ - ð - z ].

1) sick – thin, 2) they – that, 3) sad - sell, 4) third – thirsty, 5) seven – sentence, 6) that – said, 7) thank – than, 8) than – their, 9) mother – father, 10) other – brother, 11) say – thick, 12) six – thick, 13) sea – six, 14) sky – school

19. Поставити знак «+», якщо ви почуєте однакові слова, і знак « - «, якщо почуєте різні слова. Пари слів:

1) pack – pack, 2) back – bag, 3) pick – pig, 4) bag – bag, 5) lack – lag, 6) cup – cup, 7) tent – tent, 8) leg – leg, 9) cup- cub, 10) tent – tend.

Додаток 2

ABC GAMES

1. Перекидаючи м'яч (лінійку, паличку), учні один за одним називають букви ал­фавіту від А до Z. Якщо учень збився, він вибуває з гри.

2 Називаючи букви алфавіту від А до Z., учні додають фразу зі словом на свою букву; "А іs fог Аррlе", "В іs fог Ваll".

3. Учень, який починає гру, називає будь-яку букву алфавіту. Учень, який одержав м'яч (паличку), називає всі наступні букви до кінця алфавіту. Якщо він пра­вильно назвав букви, йому надається право продовжити гру.

4.Учень, який продовжує гру, називає будь-яку букву алфавіту, а учень, який одержав м'яч, називає дві букви, між якими стоїть ця буква.

5. Учні, перекидаючи м'яч, називають бук­ви алфавіту у зворотному порядку.

6.Учитель у швидкому темпі, з паузами між словами, називає (передає) текст телеграми. Учні записують його в зошит. Правильність тексту перевіряється виконанням названої дії. Наприклад:

Children, show me your pens. Look at the windows, boys.

7. Учитель пропонує розшифрувати фразу, у словах якої кожна буква закодована цифрою, що відповідає порядковому номеру букв у алфавіті: А-1, В-2, С-3. (9), (12, 9, 11, 5), (5, 14, 7, 12, 9, 19,8)- I like English.

8. Назвати букви в такому порядку, в яко­му вони розміщені, а потім розмістити їх в алфавітному порядку й назвати (букви на картках).

9.Учень стає за десять кроків від ведучого (два учні). Ведучий по черзі показує бук­ви то одному учню, то другому. Якщо учень правильно назвав букву, то робить крок уперед. Виграє той учень, який швидше підійде до ведучого.

10. Ви одержуєте по набору букв (розрізний алфавіт). Хто швидше й більше складе слів із цих букв, той виграє (або речень зі слів).

11. Ведучий показує картки зі словами. За­вдання учнів: назвати слово по буквах, прочитати й перекласти його.

12. Команда із трьох учнів одержує коло зі словами, які написані різними кольора­ми. Один учень читає слова одного ко­льору, другий — іншого і т. д. .

13. На столі лежать картки зі словами. Учень вибирає будь-яку картку, називає слово по буквах і читає його. (Гра проходить у швидкому темпі.)

14. Учням роздають сигнальні картки. Клас поділяється на три команди. Учи­тель вимовляє звуки української та англійської мов. Почувши звук англій­ської мови, діти повинні підняти, на­приклад, червону картку, а україн­ської - зелену.

15. На дошці в довільному порядку напи­сані заголовні букви алфавіту. Під ними учні повинні написати маленькі букви. Виходять по два-три учні з кожної ко­манди. Виграє команда, яка швидше і правильно напише всі букви.

16. До дошки виходять два учні. Вони повинні розставити в алфавітному порядку картки зі словами.

17.Учитель пише на дошці кілька слів і про­понує учням знайти серед них три, в яких буква «а» читається як [ӕ]. (Цю гру можна використати для вдоскона­лення техніки читання слів з іншими го­лосними.)

18. До дошки виходять два учні з різних ко­манд. Вони повинні пригадати по три слова, що починаються з певної букви, і записати їх на дошці. Потім вони чита­ють написані слова. За кожне правильно написане і прочитане слово команда от­римує бал.

19. Оглянувши класну кімнату, учні повин­ні сказати про наявність у ній предметів, назва яких починається, наприклад, зі звука [р]. Перемагає той, хто назве біль­ше предметів у класі (або на картинці). (Тhеге is а Ьооk іn thе сІаssrооm)

20. Одного з учнів обирають «телеграфіс­том». Він вимовляє по буквах зміст (слова) «телеграми», а учні (по одному з кожної команди) вимовляють слова повністю.

21. Учитель дає завдання класу написати десять слів з яким-небудь голосним у відкритому (закритому) складі чи з певним буквосполученням. Виграє той, хто швидше і правильніше напише 10 слів.

22. На дошці накреслене коло. Усередині нього написані слова на різні правила читання голосних і приголосних. Вихо­дить учень, заплющує очі й показує указкою на слово, потім відкриває очі та швидко читає слово.

23. На дошці написані не відомі учням сло­ва на різні правила читання. Представ­ники команд по черзі читають по три слова.

24. Ведучий виходить із класу. Учні загаду­ють букву. Коли ведучий повертається, учні називають йому слова, в яких є ця буква.

25. Учні одержують завдання знайти в ре­ченнях слова, в яких одна й та сама бук­ва читається по-різному. Той, хто швид­ше і правильніше виконає завдання, отримує бал.

26. Учні стають у коло. У ведучого в руках квітка. Ведучий називає першу букву алфавіту й передає квітку одному з учасників. Він повинен назвати на­ступну букву і т. д. (Передають квітку по колу.)

27. «Побудуй будинок для короля АВС». Учитель дає завдання побудувати будинок для короля АВС. Учні будують буди­нок і називають букви. Якщо учень не­правильно називає букву, він не має права покласти «цеглинку». Виграє ко­манда, яка побудувала будинок.

28. Хто назве більше слів із буквою а в за­критому складі. Учні називають слова ланцюжком: саt — hаt — mар — bag— flag. Хто не може назвати слово, вибуває з гри.

29. На дошці написані слова з пропущени­ми буквами. Потрібно вставити пропу­щені букви й назвати їх.

30. Команда стоїть між рядами. По черзі члени команди підбігають до дошки й пишуть букви алфавіту. Виграє та ко­манда, яка швидше і правильніше напи­ше алфавіт. Кожний наступний учень може виправити попереднього, якщо той неправильно написав букву.

31.Букви можуть бути ялинковими при­красами. На картках будь-якої форми написані букви різними кольорами. Ве­дучий називає колір, а члени команди називають букву відповідного кольору й вішають на ялинку.

Додаток 3

Додаток 4

РЕБУСИ ТА АНАГРАМИ

І. Розв’язування ребусів

Ребус 1. Предмет + предмет

Black + Board = Blackboard

Ребус 2. Забрати одну літеру на початку або в кінці словa

’Glass – Ass, ’Cup – Up, ’Hair – Air

Ребус 3. Буква в букві + прийменник in

N – IN – E = Nine

F – IN – E = Fine

Ребус 4. Предмет + частина слова або частина слова + предмет

S + CAR + F = Scarf

T + HAT = That

PEN + CIL = Pencil

II. Anagrams

Від поданих слів утворити нові слова:

Ten – net, take – Kate, tea – eat, act – cat, state – taste, post – stop, dog – god, felt – left.

Додаток 5

І. Match the words 1 – 5 from the text with the definitions a – e.1. to give up

2. to earn

3. to volunteer

4. to train

5. disability

a) to prepare for something, e. g. a sports event

b) an illness or injury that makes it difficult to do everyday things

c) to stop doing an activity

d) to do job in your free time for no payment

e) to get money for work you do

ІІ. Complete the text with the words below:

cruel, organizations, pets, owners, volunteers, stray

Most __ are very kind to their __, but some people are __ to animals. Several __ look after hurt or lost animals. The RSPCA is the most famous organization. It tries to find new homes for __ cats and dogs. Some animal lovers work at the RSPCA without pay as __.

Додаток 6

I. Choose one of these volunteer jobs. Which do you want to do? In groups, compare your ideas.

Clean up day

Our park if full of litter.

Help clean it next Saturday. Meet at the entrance at 9.30 a.m. Wear gloves and old clothes! Have fun and make friends!

II. In groups, decide the three most important qualities for:

· a good student

· a teacher

· a doctor

A good student has to be good at making notes…

III. Writing. Write three things that you are going to do next weekend.

For example: I’m going to see the new Johnny Depp film.

IV. In groups, discuss the questions. Try to agree on your answers!

In your town/region what is:

v the best place to hang out?

v the most popular place for tourists?

v the most exciting theme park?

v the cheapest (but best!) music shop?

v the best place to buy clothes?

v the busiest place?

For example:

A: I think the best place to hang out is the shopping mall.

B. I don’t agree. The bawling alley is more fun.

Додаток 7

RIDDLES

1. What goes without moving from its place? (a clock)

2. Two brothers live across a path, but never see each other. (eyes)

3. Who carries his house with him? (a snail)

4. My uncle has a brother. He is not my uncle. Who is he? (my father)

5. What falls on the water and never gets wet? (a shadow)

6. I sit in a tree, round as a ball, red as blood, sweet as honey. (a cherry)

7. What house has many people inside, but neither window nor door? (cucumber)

8. What is white outside and yellow inside? (an egg)

9. What is without hands and without feet, without head or body, but can open a door? (a wind)

10. When I eat I live. But when I drink, I die. What am I? (a fire)

Додаток 8

Казка про дієслово to be

І

У країні Англійської мови жив собі принц на ім’я to be, і було в нього три вбрання: am, друге is, третє are. А оскільки принц був дуже товариський, то він часто ходив у гості до своїх друзів-слів, з якими вони разом грали у гру «Створи речення». Коли принц йшов у гості до слова І, він одягав тільки вбрання amі вони товаришували, разом складаючи такі речення:

Iam a clever Prince.

Коли to be збирався до слів he, she, it, то одягав тільки вбрання is. Разом вони складали такі речення:

She is a beautiful Princess.

He is a fat King.

It is my little pet.

До друзів we, you, they to be одягав тільки вбрання are. Речення виходили такими:

You are my best friend.

They are thin soldiers.

We are good children.

II

Крім гри «Склади речення» tobe дуже полюбляв рухливі ігри. А коли він починав бігати, звичайні розповідні речення, наприкінці яких стоїть крапка, перетворилися на питальні. Ось так:

She is five years old.

Is she five years old?

They are in the house.

Are they in the house?

III

Ще у принца to be були друзі в іншому часі. Називається цей час теперішній тривалий. Дія в цьому часі відбувається саме в той момент, коли про неї говорять. Друзями принцу тут були всі слова, які позначають дію і мають закінчення –ing: running, singing, dancing. Завжди, коли вони зустрічаються, їм було настільки весело разом, що вони поряд у реченнях і стояли:

He is painting nice picture now.

We are dancing at the party.

I am learning English.

Додаток 9

Прислів′я та приказки

І. Складіть власні речення з поданими приказками.

· As black as a crow. Чорний, як ворон.

· As busy as a bee. Працелюбний, як бджола.

· As clear as day. Ясно, як день.

· As fat as butter. Жирний, як масло.

· As like as two peas. Схожі, як дві горошини.

· As old as hills. Старий, як світ.

ІІ. Який ступінь порівняння виділених прикметників у наведених прислів’ях та приказках?

1. Blood is thicker than water.

2. The least said, the soonest mended.

3. The nearer the bone, the sweeter the flesh.

4. Two heads are better than one.

5. Truth is stronger than fiction.

ІІІ. З’єднайте прислів’я та переклад.

To carry war into the enemy’s country.

To come out of the battle unscathed.

To cast pearls before swine.

To carry fire in one hand and water in the other.

To come out dry.

Нести вогонь в одній руці, а воду – в іншій.

Перенести війну на територію ворога.

Кидати перлини перед свинями.

Дешево відбутися.

Вийти з води сухим

Додаток 15

Фізкульхвилинки на уроках англійської мови

Hands up, hands down, Stand up, hands to the sides,

Hands on hips, sit down. Bend left, bend right.

Hands on hips, one, two, three, hop,

One, two, three, stop. Stand still!

Nick and Andy, sugar and candy, I say stop!

Nick and Andy, sugar and candy ,I say stand up!

Nick and Andy, sugar and candy I say run out!

Hands up, hands down.

Hands on hips, don’t sit down!

Hands to the sides!

Bend to the left. Stand straight!

Bend to the right Stand straight!

Hands on hips. One, two, three, hop!

One, two, three, stop!

Sit down, please!

Step, step, clap, clap!

Step, step, clap, clap!

Turn yourself around

And then you clap, clap, clap.

Hands up! Clap! Clap!

Hands up! Clap! Clap!

Turn yourself around

And then you clap, clap, clap.

Bend right, clap, clap!

Bend left, clap, clap!

Turn yourself around

And then you clap, clap, clap.

Let’s make a circle, big and round,

It must be round you know,

Now let us bow most to the ground,

Then up again, just so,

Then up again, just so,

Next, place the right hand on your hip,

And now the left hand, so,

All to the right must turn about,

Now running, let us go,

Now running, let us go,

Bend your head, bend your knees,

Grow as tall, as New Year trees.

On your knees slowly fall,

Curl yourself into a ball.

Raise your head, jump up high ,

Wave your hand and say Good- bye!

Hands up! Clap! Clap! Clap!

Hands down! Shake! Shake! Shake!

Hands forward! Clap! Clap! Clap!

Hands down! Shake! Shake! Shake

Hands on hips! Jump! Jump! Jump!

Hop! Hop! Hop! Stop!

Children, stand up!

Run! Jump! Swim!

Go! Climb! Fly!

Sit down! Sleep!

Hands on your hips! Hands on your knees!

Put them behind you if you please.

Touch your shoulders!

Touch your nose!

Touch your ears!

Touch your toes!

Raise your hands high in the air,

At your sides, on your hair.

Raise your hands as before

While you clap : one, two, three, four.

Head and shoulders, head and shoulders.

Knees and toes, knees and toes.

Eyes and ears, and mouth, and nose,

Eyes and ears, and mouth, and nose,

I like to go on one foot. Hop! Hop! Hop!

But when I go on one foot, I stop, stop, stop!

When I go on two feet, I jump, jump, jump!

My feet touch the ground. Bump, bump, bump!

Little cabin in the wood.(тримають руки над головою, утворюючи дах),

Little man by the window stood (виглядають з вікна, права рука над бровами,а ліва на боці)

Little rabbit hopping by (стрибають на місці)

Help me! Help me, sir! He said.( протягує руку, благаючи про допомогу).

“For the farmer bobs my head” ( долонею правої руки вдаряє себе по шиї)

“Come on in”, the little man said ( руками запрошує ввійти),

“ Warm up by the fire” ( гріють руки біля вогню).

Кiлькiсть переглядiв: 1059