РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу Кагарлицької міської ради «Слобідський ліцей»

на 2022-2023 навчальний рік

Робочий навчальний план 1-2 класи

Робочий навчальний план 3-4 класи

Робочий навчальний план 5 клас

Робочий навчальний план 6-9 класи

Робочий навчальний план 11 клас

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

І. Тип навчального закладу відповідно до Статуту

Комунальний заклад Кагарлицької міської ради «Слобідський ліцей» здійснює свою діяльність на підставі Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», з урахуванням вимог Концепції профільного навчання у старшій школі, Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, Положення про ліцей, власного Статуту, забезпечує здобуття учнями повної загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів.

ІІ. Мова навчання - українська.

ІІІ. Кількість класів та учнів у них.

В закладі загальної середньої освіти КЗ КМР «Слобідський ліцей»

10 класів :

1 клас - 9 учнів

2 клас - 11 учнів

3 клас - 12 учнів

4 клас - 13 учнів

Всього - 45 учнів

5 клас - 11 учнів

6 клас - 19 учнів

7 клас - 8 учнів

8 клас - 10 учнів

9 клас - 5 учнів

Всього - 53 учні

11 клас- 7 учнів

Всього - 7 учнів

Загальна кількість учнів у школі - 105

V. Обґрунтування інваріантної складової робочого навчального плану

Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів, у 11 класі старшої школи введено філологічний профіль.

Робочий навчальний план на 2022/2023 навчальний рік складений відповідно до методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України, відділу освіти Кагарлицької міської ради.

для школи І ступеня:

· для 1 - 2 класів - за Типовими навчальними планами початкової школи з українською мовою навчання, затвердженими наказом МОН України від 08.10.2019 № 1272 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти»

· для 3 - 4 класів - за Типовими навчальними планами початкової школи з українською мовою навчання, затвердженими наказом МОН України від 08.10.2019 № 1273 «Про затвердження типових освітніх програм для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти»

для школи ІІ ступеня:

· для 5 класу - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки від 19.02.2021 № 235 «Про затвердження типової навчальної програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня»

· для 6-9 класів - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки від 20.04.2018 № 405 «Про затвердження типової навчальної програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня»

для школи ІІІ ступеня:

· для 11 класу- за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 20.04.2018 № 408 «Про затвердження типової навчальної програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» (додаток 2);

V. Обгрунтування варіативної складової робочого навчального плану

Навчальний план передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану через навчальні предмети і курси. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від їхнього підпорядкування і форм власності, та варіативну складову, в якій передбачено збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової, упровадження курсів за вибором, факультативів, індивідуальних та групових занять.

Згідно наказу МОН України від 01.09.2009 № 806 «Про використання навчально-методичної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах», спецкурси, курси за вибором та факультативи викладаються за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки Українита КНЗ КОР «КОІПОПК».

· На виконання рішення колегії управління освіти і науки від 03.03.2000 року, наказу управління освіти і науки від 20.03.2000 року № 78, для кращого ознайомлення з традиціями та звичаями рідного краю, поліпшення патріотичного виховання школярів та за побажаннями учнів у 8-9 класах продовжується викладання факультативного курсу «Київщинознавство»(2 год.). (Програма рекомендована комісією з географії науково - методичної ради з питань освіти і науки України (протокол № 2 від 27.05.2014 року).

Відповідно Закону України «Про повну загальну середню освіту» вводяться додаткові години на вивчення окремих предметів з урахуванням інтересів та побажань учнів:

· В 6, 8-9 класах вводиться 0,5 додаткової години для підсилення вивчення предмету з інваріантної складової «Українська мова» ( 1,5 год.).

· Учні 6 класу з метою прищеплення любові до творчості, поезії, читання, підвищення рівня володіння державною мовою будуть відвідувати факультативні заняття з «Поетики» (1 год.) (Авт. Колінченко О. Програма факультативного курсу для 5–6 класів загальноосвітніх навчальних закладів Лист МОН України від 05.02.2016 № 21/12-Г-32).

· В 6 класі з метою ознайомлення школярів з найдавнішими міфами народів світу буде викладатися курс за вибором «Міфологія»(1год.) за програмою «Міфологія». 6 клас. Збірник навчальних програм курсів за вибором для учнів 10-11 класів суспільно-гуманітарного напряму. Київ, 2010.

· З метою поглибленого вивчення предмету інваріантної складової «Історія України» учні 8-9 класів вивчають курс «Українська культура середини XVI – XIX століть» (2 год.) за програмою до профільного курсу «Українська культура середини XVI – XIX століть», 8-9 класи. (Збірник навчальних програм для учнів 1- 9 класів та 10- 11 класів суспільно - гуманітарного напряму старшої школи». Київ, 2010.)

· Для учнів 11 класу серед вибірково - обов’язкових предметів будуть викладатися «Інформатика» (1 год. ) і «Мистецтво» (2 год.).

· З метою ознайомлення з особливостями розвитку української прози, поезії, публіцистики в еміграції для учнів 11 класу проводяться факультативні заняття з «Літератури української діаспори» (0,5 год.), які викладаються за Програмою факультативного курсу «Література української діаспори» (10 - 11 класи), автор В.Терехов, КОІПОПК, 2007р.

· В 11 класі будуть проводитися факультативні заняття із «Стилістики сучасної української мови» (1 год.) за бажанням учнів та батьків для підвищення рівня володіння українською мовою, з метою якісної підготовки для складання ЗНО. (Програма під керівництвом Авраменка О. Українська мова й література. Програми факультативних та спеціальних курсів. 7-11 класи.- Київ: редакція журналу «Дивослово», 2007) .

· В 11 класі з метою формування знань про культурне та духовне життя в Україні та з метою якісної підготовки до проходження ЗНО з «Історії України» введено факультативний курс «Культурне та духовне життя України від найдавніших часів до сьогодення» (1 год.) за програмою факультативного курсу за вибором «Культурне та духовне життя України від найдавніших часів до сьогодення» (11 клас). Автор Т. Бондарук, м. Біла Церква, КОІПОПК, 2010.

VІ. Орієнтовна структура 2022/2023 навчального року та режим роботи закладу

Відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту» структуру навчального року встановлює заклад за погодженням з відділом освіти Кагарлицької міської ради. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2022 року № 711 «Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні», освітній процес у 2022/2023 навчальному році розпочнеться в День знань 1 вересня і триватиме до 30 червня 2023 року.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України в сфері освіти щодо врегулювання окремих питань освітньої діяльності в умовах воєнного стану» на період тривалості воєнного стану призупиняється дія положення частини третьої статті 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту» в частині тривалості освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти не менше 175 навчальних днів. 2022/2023 навчальний рік може тривати більше або менше 175 днів.

Тривалість та структура навчального року визначається закладом з урахуванням навчального часу на проведення державної підсумкової атестації, навчальної практики, додаткових консультацій для усунення прогалин у навчанні, навчально- тренувальних занять предмета «Захист України», інших форм організації освітнього процесу, визначених освітньою програмою закладу.

У закладі щоденно о 9 годині 00 хвилин буде проводитися загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України (стаття 2 Указу Президента України № 143 від 16 березня 2022 року «Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України», лист Міністерства освіти і Науки України від 16.03.2022 №1/3472-22).

Освітній процес організовується в безпечному освітньому середовищі. Організація освітнього процесу буде здійснюватися в очному і дистанційному режимах.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою. Тривалість канікул протягом навчального року не буде меншою 30 календарних днів.

Як передбачено Законом України «Про повну загальну середню освіту», навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової, основної і старшої школи.

У 2022/2023 навчальному році передбачається проведення державної підсумкової атестації для учнів початкової школи у вигляді підсумкових контрольних робіт з двох предметів: української мови (інтегрована контрольна робота з української мови та літературного читання ) та математики.

Відповідно до Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 за № 8/32979, перелік предметів для проведення державної підсумкової атестації для учнів початкової, основної та старшої школи, форму та терміни проведення Міністерством освіти і науки України буде затверджено додатково.

Навчальні заняття в школі починаються о 8 год. 00 хв. і закінчуються

о 15 год.30 хв. Тривалість уроків:

у 1класі - 35 хвилин

у 2- 4 класах - 40 хвилин

у 5-9,11 класах - 40 хвилин

Школа працює у п’ятиденному режимі.

З урахуванням місцевих особливостей, кліматичних умов, за погодженням з відділом освіти КМР структура навчального року та графік канікул можуть змінюватися.

Заклад спільно з органами державної влади та органами місцевого самоврядування приймають рішення щодо запровадження карантину, припинення чи продовження навчального процесу з поважних причин.

Кiлькiсть переглядiв: 337