Президент

Слобідської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Грицишина Катерина

/Files/photogallery/IMG_20190926_143530.jpg

¨

Президент є головою Учнівського самоврядування, гарантом прав учнів, визначених законом.

¨ Президент призначає Міністрів, а також безпосередньо коригує і спрямовує роботу центрів.

¨ Президент планує і веде збори з Радою Міністрів, співпрацює з адміністрацією школи.

¨ Може бути присутнім на засіданні педагогічної ради і виступати на захисті членів шкільного самоврядування.

¨ Президент звітує перед Радою Міністрів про виконану роботу щосеместрово.

¨ Президент поводить себе толерантно, суворо дотримується норм культури спілкування.

¨ Висуває пропозиції адміністрації школи з питань навчання і організації вільного часу учнів.


Прем'єр-міністр


Іванус Альона

/Files/photogallery/IMG_20190926_141707.jpg

1. Прем’єр - міністр є правою рукою Президента, за відсутності Президента виконує його обов’язки, очолює комісії.


2. Прем’єр - міністр допомагає президенту у виконанні обов’язків президента у разі необхідності завжди готовий перейняти пост Президента школи.

3. Прем’єр - міністр вступає до виконання своїх обов’язків на наступний день після оголошення результатів Виборів.

4. Організовує роботу Кабінету Міністрів, при необхідності представляє КМ, популяризує діяльність КМ.


Міністр культури та екології

Тропініна Вікторія

/Files/photogallery/IMG_20190926_135403.jpg

- залучає дітей до позаурочної діяльності, організації змістовного дозвілля та відпочинку, до художньої самодіяльності;

- організовує проведення загальношкільних свят, вечорів, конкурсів, відзначення народних традицій;

- вивчає побажання учнів щодо організації і роботи гуртків художньої самодіяльності, образотворчого мистецтва;

- організовує в школі ігротеки для розваг і занять учнів у вільний час;

- контролює санітарний стан у школі, класах, дотримання гігієнічного режиму в їдальні;- проводить санітарно-освітню роботу серед учнів;

веде просвітницьку роботу з питань збереження навколишнього середовища; проводить заходи на тему екології навколишнього середовища.


Міністр зі справ з молодшими школярами

Волошин Марія

/Files/photogallery/IMG_20190926_135509.jpgv веде роботу з організації змістовного шкільного життя дітей молодшого, середнього та старшого шкільного віку;

v організовує навчання старшокласників, що мають бажання працювати з дітьми молодшого та середнього шкільного віку з питань організації їх діяльності у позаурочний час та роботи їх органів самоврядування;

v веде роботу з організації змістовного шкільного життя дітей молодшого, середнього та старшого шкільного віку;

v організовує навчання старшокласників, що мають бажання працювати з дітьми молодшого та середнього шкільного віку з питань організації їх діяльності у позаурочний час та роботи їх органів самоврядування;

v розробляє механізм заохочення та систематичного відзначення активних учасників колективів;

v організовує роботу учнів молодших класів (1-4) за програмою «Чомучки»;

v організовує роботу учнів середніх класів (5-8) за програмою «Слідопити»;

v та роботу учнів старших класів (9-11) за програмою «Знавці».


Міністр дозвілля та спорту

Клименко Віталій

/Files/photogallery/IMG-5edfe4dadd3987ae8df11dbda86442fd-V.jpg

1. Організація і проведення спортивно-масової роботи в школі.
2. Участь у районних, обласних спортивних змаганнях.
3. Аналіз відвідування учнями уроків фізичної культури.
4. Агітація учнів вести здоровий спосіб життя
5.Пропагує здоровий спосіб життя (антиалкогольну, антитютюнову, антинаркотичну програми);
6.Залучає учнів та батьків до спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи.
7.Залучає дітей до позаурочної діяльності, організації змістовного дозвілля та відпочинку, до художньої самодіяльності.
8.Веде профілактичну роботу під час поширення таких захворювань, як грип, туберкульоз та ін..


Міністр турботи та милосердя

Кухаренко Сергій

/Files/photogallery/IMG_20190927_132934.jpg

1. Виховання в учнів працелюбності, дбайливого ставлення до школи, її майна;
2. Залучення батьків, вчителів, учнів до участі в днях добрих справ, місячниках благоустрою території, приміщень;
3. Турбота про учнів, молодших за віком, про людей похилого віку
4. Налагоджує партнерські відносини між дітьми – учнями класів, з учнями з інших шкіл, батьками, педагогічними працівниками, органами влади та місцевого самоврядування
5. створює інформаційну базу даних шефських організацій;
6.проводить просвітницьку роботу з питань вивчення прав дитини згідно статей Конвенції ООН про прав дитини, законів України
7.постійно приділяє увагу учням соціальних категорій.

Міністр навчання та дисципліни

Кулініченко Олександр

/Files/photogallery/IMG_20190926_135940.jpg

- організовує консультаційну допомогу з предметів;

- бере участь у проведенні предметних тижнів, місячників, олімпіад, конкурсів;

- контролює виконання домашніх завдань, ведення щоденників;

- веде боротьбу з пропусками уроків;

- надає допомогу вчителям в організації тематичних вечорів;

- збирає і систематизує матеріал-інформацію про стан успішності в кожному класі;

- контролює дотримання дисципліни учнями в позаурочний час;

- організовує чергування учнів по школі та під час проведення свят, масових заходів, вечорів відпочинку;

- контролює та оцінює чергування по класах;

- контролює дотримання учнями Статуту школи (Правил внутрішкільного розпорядку учнів);

- надає допомогу педагогічному колективу у вивченні свідомої дисципліни, приймає участь у розробці законодавчих документів, правил поведінки в школі, стежить за їх виконанням.

Міністр преси та інформації

Кузнєцова Єва

/Files/photogallery/IMG_20190926_140457.jpg

забезпечує необхідною інформацією діяльність правління Учнівської республіки;

Ø висвітлює роботу усіх міністерств у засобах масової інформації; створює інформаційну базу даних;

Ø постійно працює над поновленням матеріалів;

Ø оформляє інформаційні листи, випускає газету;

Ø працює над створенням позитивного іміджу учнівського самоврядування серед дітей;

Ø організовує різноманітні конкурси;

Ø бере участь в загальношкільних і районних конкурсах.

Кiлькiсть переглядiв: 3830