Статут учнівського самоврядування «КРОК»
КЗ КМР «Слобідський ліцей»

Загальні положення:

1. Статут шкільного учнівського самоврядування «КРОК» ліцею визначається відповідно до Законів України «Про молодіжні організації» та «Про об’єднання громадян».

2. У своїй діяльності шкільне учнівське самоврядування керується законодавством України та власним статутом.

3. Шкільне учнівське самоврядування «КРОК» – самодіяльне об’єднання, яке діє на підставі спільності інтересів, керуючись принципами гуманізму, відкритості, добровільності, творчої ініціативи та активності.

Завдання шкільного самоврядування :

1. Шкільне учнівське самоврядування «КРОК» спрямоване на формування молодої людини як громадянина України, патріота; розвиток національної культури і традицій, прилучення молоді до світової культури і загальних цінностей, яке є важливою складовою світогляду громадянина ХХІ століття.

2. «КРОК» – це добровільний рух, відкритий для всіх школярів, які визначили ці проблеми як пріоритетні в своїй діяльності. 3. «КРОК» допомагає отримати навички практичного вирішення грома-дянських проблем і надати можливість активно працювати у цьому напрямку. Права і обов’язки членів шкільного самоврядування:

1. Члени шкільного самоврядування мають право на :

• на самореалізацію,на успіхи у навчанні;

• проявляти активність і самостійність в організації життя «КРОК»;

• брати участь у роботі трудових об’єднань, спортивних секцій, гуртків за інтересами;

• захищати свою честь та гідність, послідовно відстоювати свої права; • обирати і бути обраним, у керуванні органами самоврядування.

2. Члени шкільного самоврядування зобов’язані:

• берегти народну спадщину, дотримуватися шкільних традицій; • вміти самостійно приймати відповідальні рішення; • набувати досвіду демократичної поведінки; • утверджувати принципи загальнолюдської моралі; • бути прикладом для молодших школярів. 3. Всі члени шкільного самоврядування повинні знати свої права та обов’язки і дотримуватися їх.

Голова шкільного самоврядування:

1 Голова шкільного парламенту є главою шкільного самоврядування «КРОК» Обирається шляхом таємного голосування строком на 1 рік членами шкільного самоврядування 5-11 класів. Вибори відбуваються на альтернативній основі. Кандидатом на цю посаду може бути учень 6-11 кл.

2. Президент має обов’язки: • Проводити щомісячно загальні збори членів шкільного самоврядування; • Розподіляти обов’язки між членами Координаційної Ради шкільного самоврядування; • Заслуховувати на засіданні Координаційної Ради звіти керівників центрів самоврядування. • Звітувати перед всіма членами шкільного самоврядування 1 раз у семестр. • Співпрацювати з дирекцією школи, педагогічною радою,батьківським комітетом. • Може бути присутнім на засіданні педагогічної ради і виступати на захисті членів шкільного самоврядування.

• Слідкувати за роботою інших міністерств. 3.Повноваження Президента припиняються у випадках: • самовідводу; • неможливості виконувати свої обов’язки за станом здоров’я; • порушення своїх обов’язків; • у разі оголошення імпічменту; • через невідповідальність до своїх обов’язків.

Прем’єр - міністр:

• допомагає у роботі голові шкільного парламенту; • виконує обов’язки голови шкільного парламенту під час його відсутності; • у разі зняття з посади голови шкільного парламенту, зам.голови вступає у виконання його обов’язків.

Працюють міністерства:

1.Міністерство «Навчання та дисципліни»;

1.Міністерство «Навчання та дисципліни»;

2.Міністерство «Турботи та милосердя»;

3.Міністерство «Культури й екології»;

4.Міністерство «Дозвілля та спорту»;

5.Міністерство «Преси та інформації»;

6.Міністерство зі справ з молодшими школярами

Обовязки міністерств:

Президент школи:

1ЄголовоюУчнівськогосамоврядування,гарантом прав учнів, визначених законом.

2.Президент призначає Міністрів, а також безпосередньо коригує і спрямовує роботу центрів.

3.Президент планує і веде збори з Радою Міністрів, співпрацює з адміністрацією школи.

4.Може бути присутнім на засіданні педагогічної ради і виступати на захисті членів шкільного самоврядування.

5.Президент звітує перед Радою Міністрів про виконану роботу щосеместрово.

6.Президент поводить себе толерантно, суворо дотримується норм культури спілкування.

7.Висуває пропозиції адміністрації школи з питань навчання і організації вільного часу учнів.

Прем’єр - міністр:

1. Прем’єр - міністр є правою рукою Президента, за відсутності Президента виконує його обов’язки, очолює комісії.

2.Прем’єр - міністр допомагає президенту

у виконанні обов’язків президента у разі необхідності завжди готовий перейняти пост Президента школи. 3. Прем’єр - міністр вступає до виконання своїх обов’язків на наступний день після оголошення результатів Виборів.

4. Організовує роботу Кабінету Міністрів, при необхідності представляє КМ, популяризує діяльність.

Міністр освіти і науки:

1.Використовує різні форми й методи, заохочує дітей різнового віку до здобуття ними повноцінної загальної освіти .

2. Бере участь в проведенні предметних тижнів, олімпіад, конференцій.

3. Визначає найактивніших та переможців.

4. Організовує проведення тематичних семінарів та тренінгів, які не входять до шкільних програм.

5. Висвітлює діяльність міністра в засобах масової інформації.

Міністр культури й екології:

1. Залучає дітей до позаурочної діяльності, організації змістовного дозвілля та відпочинку, до художньої самодіяльності.

2. Організовує проведення загальношкільних свят, вечорів, конкурсів, відзначення народних традицій.

3. Вивчає побажання учнів щодо організації і роботи гуртків художньої самодіяльності, образотворчого мистецтва.

4.Організовує в школі ігротеки для розваг і занять учнів у вільний час.

5.Контролює санітарний стан у школі, класах, дотримання гігієнічного режиму в їдальні.

6.Проводить санітарно-освітню роботу серед учні.;

Міністр зі справ з молодшими школярами:

1.Веде роботу з організації змістового шкільного життя дітей молодшого, середнього та шкільного віку.

2.Розробляє механізм заохочення та системного відзначення активних учасників колективів.

3.Організовує роботу учнів молодших класів (1-4) за програмою “Чомучки” .

4.Організовує роботу учнів середніх класів (5-8) за програмою “Слідопити” та роботу учнів старших класів (9-11) за програмою “Знавці”.

Міністр турботи та милосердя

1. Виховує в учнів працелюбність, дбайливе ставлення до школи, її майна;

2. Залучає батьків, вчителів, учнів до участі в днях добрих справ, місячниках благоустрою території; турбота про учнів, молодших за віком, про людей похилого віку

3. Створює інформаційну базу даних шефських організацій;

4. Проводить просвітницьку роботу з питань вивчення прав дитини згідно статей Конвенції ООН про прав дитини, законів України;

5. Приділяє увагу учням соціальних категорій;

6. Організовую і проводить різноманітні благодійні загальношкільні ярмарки та акції

Міністр дозвілля та спорту:

1.Організовує і проводить спортивно-масову роботу в школі;

2.Забезпечує участь у районних, обласних спортивних змаганнях;

3.Аналізує відвідування учнями уроків фізичної культури

4.Пропагує здоровий спосіб життя (антиалкогольну, антинаркотичну програми);

5.Залучає учнів та батьків до спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи;

6.Активно веде профілактичну роботу під час поширення таких захворювань, як грип, туберкульоз, ковід та ін..;

Міністр преси та інформації:

1.Забезпечує гласність у діяльності органів Учнівського самоврядування;

2.Відповідає за випуск шкільного вісника, оновлення інформації про шкільне життя на офіційному сайті навчального закладу, вчасне інформування учнів про проведення певних заходів, результати рейдів тощо;

3.Співпрацює із усіма міністерствами Учнівського самоврядування;

4.Забезпечує організацію шкільного радіомовлення.

Кiлькiсть переглядiв: 16