• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • ВИХОВНА РОБОТА

Методична проблема з виховної роботи:


«Удосконалення інформаційно-комунікаційної та комунікативної компетентностей учасників освітнього процесу в умовах інноваційного простору як чинник реалізації НУШ в аспекті формування національно свідомої, духовно багатої особистості»

/Files/images/novinki/2486853417_w700_h500_3d-naklejka-na.jpg

Пріоритетні цілі, завдання та напрямки виховної роботи

на 2022/2023навчальний рік

Основною метою у вихованні учнів у 2022/2023 навчальному році буде формування громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, готової протистояти ворогам Батьківщини та асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ.

Пріоритетними для учнів початкових класів є активні методи, що спрямовані на самостійний пошук істини та сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи й творчості. Оскільки у молодшому віці у дітей домінує образне мислення, то найбільш доцільними є такі форми діяльності: гра-мандрівка («Подорож містами України»), екскурсія («Духовні місця краю»), ігрова вправа, колективне творче панно («Моя Батьківщина»), бесіда, усний журнал («Ми – українці»); Заплановано проведення гри-мандрівки, екскурсії, уявної подорожі по Україні, складання карти з пазлів – 24 областей та АР Крим; ознайомлення з кордонами країни та представити сусідні країни: Україна – Європейська країна. Доцільно записати разом із учнями географічну адресу місця проживання.

Складовою позакласної виховної роботи для учнів молодшого шкільного віку в поточному навчальному році стане підготовка і презентація проектів патріотичного змісту, як наприклад: написання творів про земляків, які прославили рідний край, листів підтримки своїм ровесникам, котрі перебувають в зоні бойових дій, вітальних листівок захисникам Вітчизни.

Для старшокласників заплановані заходи просвітницького характеру із залученням фахівців, громадських і політичних діячів: семінари, круглі столи, лекції-презентації на тему першої незалежності та Соборності України. Наприклад, «Твоєю силою, волею, словом…», «Незалежність починається з тебе», «Без Соборності немає незалежності», «Українська революція та перша незалежність», «Злилися воєдино однині…»; ділові ігри, вікторини, диспути, брейн-ринги, обговорення, ток-шоу «Єднання заради Незалежності»; відео-уроки з подальшим обговоренням «Шлях до незалежності», «Разом з власної волі з 1919-го»; екскурсії (в тому числі віртуальні) до музеїв, місць пам’яті, пов’язаних із подіями Української революції, бібліотек; відвідання тематичних виставок; конкурси наукових проектів, регіональних і краєзнавчих презентацій з історії української державності «У боротьбі за незалежність», а також взяти активну участь у грі «Патріот».

Завдання виховної роботи школи:

  • формування особистості – патріота України;
  • виховання особистості демократичного світогляду й культури, яка не порушує прав і свобод людини;
  • забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей;
  • формування в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування здорового способу життя;
  • розвиток творчих здібностей, підтримка обдарованих учнів.

Головними завданнями роботи освітнього закладу з батьками є:

  • пропаганда педагогічних знань з метою підвищення педагогічної грамотності батьків;
  • організація заходів, спрямованих на оволодіння батьками системою умінь, необхідних дня організації діяльності дитини вдома;
  • гуманізація змісту та форм роботи з сім'єю і взаємовідносин «педагоги – батьки».

Планується осучаснити тематику та форми проведення батьківських всеобучів. Планується здійснювати цілеспрямовану роботу у двох напрямах: педагогічна просвіта батьківз використанням сучасних форм і методів та активне залучення їх до виховної роботи; підготовка підростаючого покоління до дорослого, сімейного життя.

Планується педагогічним колективам здійснювати подальшу роботу щодо формування ціннісного ставлення особистості до сім'ї, родини, людей відповідно до Концепції сімейного виховання дітей і молоді в системі освіти України «Щаслива родина» на 2012 – 2032 роки». Даний документ передбачає систему роботи з підготовки молоді до щасливого подружнього життя, формування відповідального батьківства та психолого-педагогічну просвіту батьків, їх активне залучення до роботи з дітьми у школі.

Головним у діяльності класних керівників залишається превентивне виховання, яке спрямоване на реалізацію Концепції превентивного виховання дітей і молоді. Особливої уваги потребують питання, які передбачають впровадження системи підготовчих та профілактичних дій педагога, спрямованих на запобігання формуванню в учнів негативних звичок, рис характеру, проявів асоціальної поведінки.

Міністерство освіти і науки України рекомендує в навчальних закладах впроваджувати програму виховної роботи з питань протидії торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція»для учнів 7-11 класів(лист від 28.05.2016 р. №1/9-264). Актуальним залишається питання щодо збереження та зміцнення здоров’я дітей і молоді.

Складовою частиною виховної роботи є шкільне самоврядування, яке є однією із важливих умов залучення учнів до громадської діяльності. Самоврядування має стати для учнів справжньою школою демократії, школою громадянського становлення підростаючого покоління.

Зміст та організація виховного процесу визначаються його метою як очікуваним ідеальним результатом. Планується протягом навчального року реалізовувати національно-патріотичні, соціальні, екологічні, культурологічні та юридичні проекти в рамках Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок», що проводиться з метою популяризації духовних і моральних надбань, сприяння формуванню громадянської позиції та соціально-правової активності учнів, створення належних умов для прояву патріотизму, високих моральних цінностей, почуття любові до багатоетнічної та толерантної України, готовності до захисту України, забезпечення її суверенітету і територіальної цілісності.

При плануванні превентивної роботи класним керівника пропонується взяти до уваги інформацію, яка характеризує соціологічний портрет сучасної дитини.

Зусилля педагогів мають бути спрямовані на формування в учнів відповідальності, правомірності шляхів і засобів їх реалізації, моральних якостей, які б регулювали їхню поведінку.

Важливим в питаннях профілактики дитячої жорстокості та насильства є проведення належного сімейного виховання, відродження сімейних цінностей, підвищення ваги виховної функції сім'ї та підняття її авторитету, підготовка підростаючого покоління до дорослого, сімейного життя.

Превентивне виховання забезпечується на законодавчому рівні Законом України від 26.04.2001 № 2402-ІІІ "Про охорону дитинства"; Законом України від 21.06.2001 № 2558-ІІІ "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"; постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення на період до 2016 року", розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.11.2010 № 2140 "Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2017 роки", постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2016 № 350 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2017 року", розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1209 "Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2017 року".

Беручи до уваги наказ Міністерства від 03.08.2016 № 888 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2017 року», пріоритетними в роботі школи із означеної проблеми залишаються:

· упровадження просвітницької діяльності, спрямованої на формування негативного ставлення до протиправних діянь, проведення тижнів правових знань;

· використання інтерактивних педагогічних технологій, зокрема ділові та рольові ігри, моделювання життєвих ситуацій, суспільних процесів та процедур, дискусії, робота в малих групах на уроках правознавства та в позакласній діяльності;

· впровадження шкільного самоврядування в начально-виховний процес;

· ужиття заходів, спрямованих на підвищення моральності в суспільстві, правової культури громадян, утвердження здорового способу життя;

· запобігання проявам екстремізму, расової та релігійної нетерпимості;

· впровадження нових педагогічних комунікацій між усіма учасниками навчально-виховного процессу;

· перетворення навчальних закладів на зразок демократичного правового простору та позитивного мікроклімату тощо.

Педагогічними працівниками школи планується забезпечити неухильне виконання спільного наказу Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 16.01.2004 № 5/34/24/11 "Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення".

Велику увагу необхідно приділяти учням, які виховуються у сім’ях, що опинилися в складних життєвих обставинах, з метою попередження безпритульності й бездоглядності, насильства над неповнолітніми, підліткової злочинності та правопорушень, запобігання торгівлі дітьми. Класним керівникам школи необхідно здійснювати:

· внутрішній облік дітей, які потребують посиленої уваги з боку педагогічного працівника, соціального педагога;

· інформувати служби у справах дітей,

· здійснювати психолого-педагогічний супровід таких дітей;

· контролювати відвідування ними навчальних занять та якість навчання; активно залучати до громадської.

Головна мета виховної роботи – створення цілісної системи виховної роботи на основі «Основних орієнтирів виховання учнів 1- 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів».

Кiлькiсть переглядiв: 484